Het Noord-Nederlands Conservatorium -onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen- krijgt met ingang van het studiejaar 2005-2006 een nieuwe naam: Prins Claus Conservatorium. Koningin Beatrix heeft ingestemd met dit eerbetoon aan haar overleden echtgenoot. De voornaamste reden voor de naamswijziging is de verbondenheid van het conservatorium met de visie van Prins Claus op de kunsten en het muziekonderwijs en de wijze waarop hij zich daarvoor heeft ingezet.

Het Noord-Nederlands Conservatorium profileert zich als conservatorium met hart voor het muziekonderwijs in al zijn facetten. Speerpunt van beleid is muziekeducatie die zich vooral op de jeugd richt. Drijfveer daarbij is oog en oor voor en betrokkenheid bij de kunstzinnige talenten van de jeugd en het onderkennen van het cultureel-maatschappelijke belang daarvan. Het vinden van een goede balans tussen kwaliteit, idealisme en praktische uitvoerbaarheid van muziekonderwijs en kunsteducatie is daarbij het doel.
Juist voor deze doelen en drijfveren zette ook Prins Claus zich in voor dit werkgebied.

Het conservatorium gaat voor de nieuwe naam een nieuw logo gebruiken. Tevens krijgt een citaat van Prins Claus over de betekenis van muziek een plaats in de concertzaal van het conservatorium. Naar aanleiding hiervan wordt een compositieopdracht verstrekt. De compositie, waarin het citaat wordt verwerkt, wordt bij de onthulling in wereldpremià¨re gebracht.

Naar aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis wordt in de loop van volgend jaar een muzikaal programma samengesteld, dat recht doet aan Prins Claus en aan de betekenis van de nieuwe naam van het conservatorium. Aan dit programma werken in ieder geval koor en orkest van het conservatorium mee, alsook de afdelingen Klassieke Muziek, Dirigent, Jazz, Docent Muziek en Compositie/Muziekproducties/Studioproducties.

bron: Prins Claus Conservatorium