Met instemming hebben de korpsbeheerders van Groningen, Friesland en Drenthe kennis genomen van het vrijdag genomen besluit van de stuurgroep om de Noordelijke Gemeenschappelijk Meldkamer van de politie, brandweer en ambulancezorg uit de drie provincies in Drachten te vestigen. Het besluit van de stuurgroep Noordelijke Meldkamer over de locatie Drachten gaat als advies naar de negen betrokken besturen voor de brandweer, GGD/GHOR en politie van de drie regios.

Medio oktober/november vindt de definitieve besluitvorming over de locatie plaats. Het besluit is genomen na een breed en gedegen locatie onderzoek over de bereikbaarheid, functionaliteit, flexibiliteit, kwetsbaarheid en financiën. De locatie Drachten is gekozen uit de drie overgebleven locaties die in beeld waren. De Noordelijke Meldkamer moet op 1 januari 2009 beschikbaar zijn voor de operationele uitvoering van de hulpverlening.

Voor wat betreft de politie is het besluit om de meldkamer in Drachten te vestigen onderdeel van een breed pakket aan afspraken in het kader van de noordelijke samenwerking van de politie. Gewerkt is aan een evenwichtige spreiding van functionaliteiten binnen de drie korpsen. De afspraken krijgen in de toekomst verder hun beslag. Zo werd bij de samenstelling van de Noordelijke Recherche Eenheid gekozen om de leiding en ondersteuning in Assen te vestigen. De plannen met betrekking tot HRM, Facilitaire dienstverlening en Financiën moeten nog ontwikkeld worden. Op voorhand is afgesproken een deel van die onderwerpen, waar het logisch is, eveneens in Assen te vestigen.

Voor de Noordelijke Meldkamer werd mede op basis van een brede spreiding van de gemeenschappelijke voorzieningen gekozen voor een nieuw te bouwen locatie in Drachten. Daarnaast worden ook de Onderwijs- en trainingsvoorzieningen van de drie korpsen gehuisvest in het nieuwe gebouw te Drachten. De locatie Zuidlaren blijft als sublocatie gehandhaafd. In Groningen komt het Noordelijk Politie Service Centrum, dus 0900-8844. Ook de noordelijke voorziening voor Conflict- en Crisisbeheersing (ME en terreurbestrijding) krijgt in Groningen haar uitvalsbasis. Tevens wordt de leiding en ondersteuning van het Shared Service Centrum voor de drie noordelijke korpsen in Groningen gevestigd.

De samenwerking en het kiezen van de locaties is door alle betrokken partijen bedoeld om de noordelijke slagkracht te verbeteren en verder te ontwikkelen. Over de gekozen locaties en de wijze waarop het een en ander verder gestalte krijgt, wordt in de komende maanden verder over gesproken. De ondernemingsraden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Nog tijdens de zomer zullen de ondernemingsraden met de directies en de korpsleidingen verder van gedachten wisselen.

bron:Politie Groningen