De politie in Zijpe/Harenkarspel en de campinghouders in dit gebied gaan samen aan de slag om het toeristenseizoen nog veiliger te laten verlopen. Op woensdagmiddag is een bijeenkomst gehouden waarvoor 36 campingeigenaren werden uitgenodigd om te praten over veiligheid op de campings. Onderwerpen waren de ‘Aangifte recreatie’, brandveiligheid, de sleutelkluisjes en toezicht op de campingterreinen. Doel van de bijeenkomst was het maken van afspraken over samenwerking tussen de politie en de campings in Zijpe en Harenkarspel. Ook het geven van informatie over hoe de politie werkt in dit gebied waar in de zomer vele toeristen komen.

Inzet politie
De politiebikers, agenten in speciale uniformen op mountainbikes, zullen worden ingezet om toezicht te houden op en rondom de recreatieterreinen in het gebied. Daarnaast is gesproken over het maken van sleutelkluisjes bij de ingangen van alle campingterreinen. Op die manier komen agenten in een noodsituatie nooit voor een dichte slagboom te staan omdat zij beschikken over de sleutelcodes van alle kluisjes bij campingterreinen. Met die codes kunnen slagbomen geopend worden.
Er werd ook een uitleg gegeven over hoe de politie Noord-Holland Noord werkt. Agenten worden daar ingezet waar zij nodig zijn. Keuzes daarvoor worden gemaakt op basis van informatie uit onder andere aangiften en meldingen. Dit betekent dat de politie flexibel inzetbaar is op diverse locaties. Bij noodmeldingen zal de dichtstbijzijnde surveillanceauto zich natuurlijk zo snel mogelijk naar de locatie van de meldingen begeven. Wanneer hier hulp van andere agenten bij nodig is, worden er zoveel auto’s ingeschakeld als nodig is.
Aangifte op de camping
Om het doen van aangifte op de camping makkelijk te maken, zijn er speciale aangifteformulieren recreatie ontwikkeld. Bij de receptie van de verschillende campings kan er snel ter plaatse aangifte worden gedaan. De politie krijgt zo een beter beeld van wat er speelt en kan hier gericht mensen op inzetten. Met het onderdeel brandpreventie kregen de aanwezigen tips om brand op en rondom de camping te voorkomen.
 
bron:Politie Noord Holland Noord