De kantonrechter heeft beslist dat de arbeidsovereenkomst tussen de NOS en C. Groenhuijsen op grond van een diepgaande verstoorde arbeidsverhouding, wordt ontbonden per 1 april 2006. Vastgesteld wordt dat de verstoorde verhouding in overwegende mate aan de NOS wordt toegerekend.

Aan C. Groenhuijsen wordt een vergoeding toegekend conform de gangbare kantonrechtersformule, wat neerkomt op € 489.375 bruto. De NOS kan het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot uiterlijk 10 maart 2006 alsnog intrekken.
Rechtbank Amsterdam