NS en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) hebben afspraken gemaakt over een strengere aanpak van mensen die bij herhaling zonder kaartje met de trein reizen. Vanaf 1 januari 2006 worden door het Openbaar Ministerie hogere geldboetes geëist (minimaal 260 euro). Daarnaast kan de officier van justitie bij recidive al dan niet voorwaardelijke hechtenis eisen. NS is blij met de gemaakte afspraken en verwacht dat het zwartrijden in de trein hierdoor verder zal afnemen. Zo kan aan steeds meer mensen een prettige treinreis worden geboden.

Notoire zwartrijders trekken zich niets aan van de reisregels die voor bijna alle treinreizigers vanzelfsprekend zijn. Zij reizen voortdurend zonder te betalen. Zij verzamelen zo tientallen processen verbaal. Zij zorgen voor vervelende situaties in de trein en maken het werk van conducteurs onnodig lastig. Zij reageren niet op verhogingen en aanmaningen. Zij brengen NS een miljoenenschade toe in de vorm van gederfde inkomsten en administratieve overlast.
Om dergelijke praktijken in te dammen heeft NS met het BVOM landelijk geldende afspraken gemaakt over een strengere aanpak. Wie bij herhaling zwart rijdt, wordt voor de rechter gedaagd. Het openbaar ministerie eist in voorkomende gevallen hogere boetes en bij recidive (on)voorwaardelijke hechtenis.

NS is blij met de strengere aanpak en verwacht dat dit een afschrikkende werking zal hebben op notoire zwartrijders. De nieuwe aanpak sluit goed aan bij de maatregelen die NS zelf al heeft genomen om het zwartrijden in de treinen te verminderen. Voor het bestrijden van het ‘calculerend zwartrijden’ zijn sinds 1 oktober 2005 nieuwe regels van kracht. Wie in de trein wordt aangetroffen zonder kaartje, betaalt in principe de wettelijk verplichte administratiekosten van 35 euro bovenop de ritprijs. Deze maatregel heeft er voor gezorgd dat het aantal reizigers zonder kaartje met maar liefst 40% is afgenomen. Wie buiten zijn schuld niet aan een kaartje kon komen, bijvoorbeeld door een storing aan een kaartautomaat, krijgt een acceptgiro thuis voor de ritprijs zonder verhoging. Ook voor vaste klanten die hun abonnement vergeten zijn geldt een klantvriendelijke regeling.

NS wil het zwartrijden nog verder terugdringen. Het is niet meer dan normaal dat iedereen betaalt voor de verleende diensten. De wetenschap dat (bijna) alle medereizigers ook betaald hebben maakt het treinreizen voor veel mensen aangenamer. Een volgende stap in het bestrijden van zwartrijden wordt door NS gezet met de introductie in 2006 van poortjes op de stations, in combinatie met de OV Chipkaart.
bron:NS