Werken aan kwaliteit wordt ook in het vrijwilligerswerk steeds belangrijker. Daarom introduceert Vereniging NOV de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! Hiermee kunnen vrijwilligersorganisaties aan de buitenwereld laten zien dat zij goed vrijwilligersbeleid hebben. De eerste kwaliteitsonderscheiding wordt uitgereikt op woensdag 31 augustus door Tineke Lodders-Elfferich, voorzitter van Vereniging NOV aan SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord in Leiden.

Met de landelijke kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! wil
Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren om te werken aan kwaliteit. Met de onderscheiding kunnen organisaties op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat een organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld. Organisaties die in aanmerking komen voor een onderscheiding ontvangen een certificaat en kunnen een speciaal logo gebruiken voor publicitaire doeleinden. De kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! is drie jaar geldig.

De procedure
Om in aanmerking te komen voor de kwaliteitsonderscheiding moeten vrijwilligersorganisaties eerst de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet uitvoeren. Dit
instrument is ontwikkeld door CIVIQ, instituut vrijwillige inzet. Het bevat een
uitgebreide vragenlijst over alle aspecten van het vrijwilligerswerk in een organisatie. Een organisatie die hierin een minimum aantal punten scoort, kan een beoordeling aanvragen bij een adviseur van het landelijk netwerk adviseurs Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! van Vereniging NOV. Deze adviseur is verbonden aan een vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerk of een provinciale steunfunctie en controleert of de zelfevaluatie goed is uitgevoerd. Als dit het geval is, kan een organisatie de onderscheiding aanvragen bij Vereniging NOV. Kijk voor meer informatie en voor de gratis zelfevaluatie op www.nov.nl.

Uitreiking
De eerste onderscheiding gaat naar SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord. Zij hebben de scores op de vier onderdelen in de zelfevaluatie ruim gehaald. Als
bewijsmaterialen waren onder andere een handboek voor vrijwilligers aanwezig. een
missienotitie en evaluatieverslagen. Met die onderscheiding hebben we nu een goed middel om te laten zien dat vrijwilligers bij ons een goede werkplek hebben, zegt Rob Pons, directeur van SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord.

SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord
SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Mensen die een probleem ervaren en daar in hun eigen omgeving niet over kunnen of willen praten, kunnen anoniem en in vertrouwen hier hun verhaal kwijt. Zij worden te woord gestaan door deskundige vrijwillige medewerkers. SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord is er voor alle inwoners de Duin- en Bollenstreek, Aar- en Veenstreek, Rijnland en Leiden en omstreken. Per jaar krijgt SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord ruim 10.000 gesprekken te verwerken. Op dit moment zijn er, naast enkele beroepskrachten, 85 vrijwillige medewerkers actief. De organisatie is aangesloten bij de Federatie van SOS Telefonische Hulpdiensten in Nederland. Dit is de grootste telefonische hulpverlener van Nederland.

Over Vereniging NOV
Vereniging NOV is dà© brancheorganisatie van en voor het vrijwilligerswerk in
Nederland. Ruim 350 vrijwilligersorganisaties zijn lid. Vereniging NOV kent het veld door en door en beschikt over een uitgebreid netwerk. Ze behartigt de belangen van vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland. Als woordvoerder en lobbyist komt de vereniging op voor de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving.

bron:NOV