De NPS en de VARA hebben een proces dat uitzendbureau Holland Class tegen hen hadden aangespannen wegens de aantasting van de eer en goede naam van het uitzendbureau, verloren. NOVA, het programma van NPS en VARA, had in haar uitzending van 5 april 2004 aandacht besteed aan fraude en illegale arbeid in de uitzendbranche.

In het programma werd het uitzendbureau met name genoemd, haar pand getoond en een bandopname ten gehore gebracht van een telefoongesprek, waarin NOVA zich voordeed als opdrachtgever van een klus.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 17 augustus jl. bepaald, dat NOVA de eer en goede naam van Holland Class heeft aangetast en zonder daarnaar voldoende onderzoek te hebben gedaan, bij de kijker de indruk heeft gewekt dat ook Holland Class zich aan illegale praktijken schuldig maakte. NOVA heeft zich, aldus de Rechtbank, schuldig gemaakt aan lichtvaardige verdachtmaking en daarmee onrechtmatig gehandeld. Ook stelt de rechter vast, dat de beperking van de vrijheid van meningsuiting van NOVA noodzakelijk was, gelet op het belang van Holland Class bij een ongestoorde bedrijfsvoering. De NPS en VARA zijn veroordeeld tot betaling van immateriële schade. Over de hoogte van de materiële schadevergoeding wordt voort-geprocedeerd.

bron:Van Rossem Advocaten