Nutreco Holding N.V. verwacht een stijging van de nettowinst met meer dan 50%, voornamelijk als gevolg van een uitzonderlijk goed vierde kwartaal van Marine Harvest N.V., waarin Nutreco een belang heeft van 75%. Nutreco sprak eerder de verwachting uit dat het nettoresultaat met ongeveer 15% zou stijgen.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht Nutreco dat de nettowinst voor 2005 tenminste EUR 120 miljoen zal bedragen, een stijging van meer dan 50% ten opzichte van het IFRS-resultaat voor 2004 van EUR 77,9 miljoen (EUR 76,9 miljoen volgens Dutch GAAP).
Resultaatontwikkeling Marine Harvest
Het nettoresultaat van Marine Harvest zal substantieel hoger uitkomen dan eerder werd verwacht. Naast een beter operationeel resultaat voor Marine Harvest in het vierde kwartaal, onder meer als gevolg van hogere zalmprijzen, wordt het hogere nettoresultaat in belangrijke mate beïnvloed door een hogere waardering van de op de kwekerijen aanwezige zalm op balansdatum. Volgens de IFRS-richtlijnen worden de vissen die op balansdatum geoogst kunnen worden tegen ‘fair value’ gerapporteerd, op basis van marktprijzen. Marine Harvest beschikte eind december over een groter percentage verkoopbare zalm in de kwekerijen. Dit resulteerde in een ‘fair value’ effect dat voor een groot deel bepaald wordt door volume naast de invloed van marktprijzen.
In 2005 is het operationele resultaat van Nutreco’s viskweekactiviteiten voor de eerste 4 maanden van het jaar geconsolideerd in het operationele resultaat van Nutreco. Daarna wordt Nutreco’s belang van 75% in Marine Harvest gerapporteerd onder ‘ aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen’.

De jaarcijfers van Nutreco worden gepubliceerd op donderdag 16 februari 2006 vóór opening van de beurs en diezelfde dag toegelicht tijdens een persbijeenkomst om 10.00 uur en een analistenbijeenkomst om 13.30 uur in Hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197 te Amsterdam.
Nutreco Holding N.V.
Nutreco Holding N.V. is een internationale onderneming op het gebied van diervoeding en visvoer, die beoogt waarde te creëren door kennis van de voedselketens. De onderneming is selectief aanwezig in verschillende schakels van de voedselproductieketens van vis en vlees. Binnen Nutreco’s Business Groepen opereren verschillende Business Units, met ongeveer 80 productie- en verwerkingsfabrieken in 22 landen met in totaal ongeveer 8.000 medewerkers.
In 2004 bedroeg de omzet van Nutreco EUR 3.857,3 miljoen. Nutreco is genoteerd aan de Euronext Eurolist van Euronext Amsterdam N.V. en maakt deel uit van de Midkap Index (Amsterdam) en de Euronext 150 Index.
bron:Nutreco