In overleg met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft Nutricia potjes babyvoeding van de merken Olvarit  en Beberix van de markt gehaald. Nutricia Nederland kondigt aan dat diverse toonaangevende kinderartsen hebben vastgesteld dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan de glazen maaltijdpotjes van Olvarit en Beberix. Een mening die onderschreven wordt door de VWA. Ondanks dat er geen gevaar is voor de gezondheid van baby’s en jonge kinderen vindt de VWA de combinatie van babyvoeding en glaskorreltjes ongewenst.

Als voorzorgsmaatregel heeft Nutricia vorige week één variant Olvarit van de markt gehaald. Uit onderzoek van Nutricia is gebleken dat in twee sterilisatoren van hun fabrieken een gebrek is aangetroffen. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid dat er kleine zandachtige glaskorreltjes in de schroefdraad kunnen worden aangetroffen. Dit komt voor in twee procent van de totale productie. Deze korreltjes zijn in geen geval aangetroffen in de voeding.

De twee betreffende sterilisatoren zijn uit productie genomen. Nutricia heeft om het vertrouwen van klanten te handhaven besloten om de gehele voorraad glazen maaltijdpotjes, geproduceerd door deze twee sterilisatoren, te verwijderen.
De VWA heeft via het internationaal Rapid Alert System andere landen op de hoogte gesteld van dit probleem.
bron:VWA