De prijs van de verkochte koopwoning in Nederland is in het 2e kwartaal van 2005 met 1,7% gestegen ten opzichte van het 1e kwartaal van dit jaar en komt daarmee op gemiddeld 224 duizend euro. De prijsstijging is iets, maar niet veel hoger dan de stijging in het 2e kwartaal van 2004 (+ 1,2%). Vergeleken met het 2e kwartaal van 2004 stijgt het aantal verkopen licht met 1%.

Algemeen voorzitter Oscar Smit benadrukt nog eens dat juist nu het vaststellen van een scherpe vraagprijs van grote invloed is op de courantheid van de woning. De NVM signaleert dat het woningaanbod ten opzichte van het 2e kwartaal van 2004 met 14% is gestegen. De verkoopquote (het deel van het aanbod dat in het kwartaal verkocht wordt) is in de loop van een jaar afgenomen van 30,1% in het 2e kwartaal van 2004 naar nu 27,5%. Door de prijsstijging is de betaalbaarheid met 1 procentpunt gedaald.

Oscar Smit: De NVM maakt zich zorgen over het feit dat een groot aantal bouwprojecten de komende tijd stil kan komen te liggen door het besluit luchtkwaliteit (dat nieuwe bouwprojecten koppelt aan Europese normen). Naar verwachting zal slechts de helft van het beoogde aantal van 80.000 woningen per jaar worden gebouwd. Dit leidt tot een ongewenste druk op de woningmarkt.

Cijfers 2e kwartaal
De prijsstijging is in het 2e kwartaal van 2005 hoger dan de prijsstijging in het 1e kwartaal van 2005 (1,2% definitief cijfer). Over de laatste vier kwartalen komt de prijsstijging nu uit op in totaal 3,8%. De stijging van de prijs geeft voor alle typen woningen een ander beeld. Om precies te zijn: de prijs van de tussenwoning steeg met 1,1% net als de prijs van de twee onder een kapwoning, de prijs van hoekwoning steeg met 1,8%, de vrijstaande woning steeg 1,9% in prijs, tenslotte steeg de prijs van het appartement met 2,3%.

Anders dan in het 1e kwartaal bestaat er geen bijzonder verschil in prijsontwikkeling tussen de gemiddelde goedkope en dure woningen. Hoekwoningen en twee-onder-een-kap woningen geven wel een duidelijk verschil te zien in prijsontwikkeling naar goedkoop en duur. Dure hoekwoningen en twee-onder-een-kappers stijgen met circa 2% beduidend meer in prijs dan de goedkope.

Het totale geldsvolume gemoeid met de verkoop van woningen is in het 2e kwartaal met 16% gestegen na een daling in het vorige kwartaal van -11%. Dit wordt veroorzaakt doordat in het 2e kwartaal van dit jaar veel meer woningen zijn verkocht, terwijl ook de prijzen duidelijk gestegen zijn. Vergeleken met het 2e kwartaal van 2004 is het aantal verkopen ca. 1% meer met nu ca. 36.100 tegen toen ruim 35.700. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2005 zijn in het 2e kwartaal 12% meer woningen verkocht.

De ontwikkelingen in het aanbod
Stonden er 15 mei 2004 bij NVM makelaars 71.930 woningen te koop; op 15 mei 2005 waren dat er 82.145. Dit is een toename van 14%. De oorzaak hiervoor is een combinatie van een toename van het aantal nieuw te koop gekomen woningen en een daling van de verkoopquote (de verhouding tussen het aanbod en het aantal verkopen) van 30,1% in het 2e kwartaal van 2004 naar 27,5% nu.

Vergeleken met het 1e kwartaal van 2005 komen er in het 2e kwartaal van 2005 veel meer woningen nieuw te koop. Het aantal nieuw aangeboden woningen als percentage van wat er al te koop stond, stijgt van 57% naar 65%. De verkoopquote (de verhouding tussen het aanbod en het aantal verkopen) ligt in het 2e kwartaal iets hoger dan in het 1e kwartaal van 2005. Om precies te zijn +2 procentpunt voor wat er al te koop stond en +1 procentpunt voor wat in de loop van het kwartaal nieuw te koop gekomen is. De vraagprijs voor de gemiddelde woning stijgt dit kwartaal met 1,6%.

De betaalbaarheid
In vergelijking met het vorige kwartaal is het betaalbaarheidpercentage voor diverse huishoudens licht gedaald. De lagere rente zorgt ervoor dat het aflossingsdeel in de hypothecaire woonlasten toeneemt. Per saldo is door de lagere rentelasten, het hogere aflossingsdeel en de hogere huizenprijs de betaalbaarheid van de woonlasten (inclusief aflossing) iets verminderd (1 procentpunt). De cijfers voor het 2e kwartaal staan in tabel 3. Ondanks de lichte daling van de betaalbaarheid blijft de gemiddelde woning in Nederland goed betaalbaar voor starters. Startende 1-verdieners kunnen de prijs van het gemiddelde appartement goed en de prijs van een gemiddelde tussenwoning bijna betalen.

De regionale verschillen in het 2e kwartaal
In Nederland is geen sprake van een nationale woningmarkt: vraag en aanbod komen op regionaal niveau bij elkaar. Ook in het 2e kwartaal 2005 zijn er significante verschillen tussen de 76 NVM-regio s zichtbaar. In het grootste deel van de beschouwde regio s stijgt de prijs van de gemiddelde verkochte woning in dit kwartaal. De regio Zuid Limburg valt op door een prijsstijging van meer dan 5%, terwijl in het eerste kwartaal de prijs nog daalde. In de regio s Stad Groningen, Utrecht en Den Haag stijgt de prijs ook flink.

Kijken we naar het gemiddelde over de laatste vier kwartalen, dan is in alle regio s behalve Almere de prijs van de gemiddelde verkochte woning gestegen. In de regio s stad Groningen, Zutphen, Nijmegen, Breda, Zeeuwse Eilanden en Zuid Limburg is de prijsstijging duidelijk meer dan de 1,1%, die gemiddeld per kwartaal in Nederland is opgetreden. In de regio s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Den Bosch is de prijsstijging minder dan het landelijke gemiddelde.

bron:NVM