Drie 'oecumenisch betrokkenen' bij de Raad van Kerken in Nederland hebben een internetsite opgericht om de Raad te steunen in tijden van financiële problemen. Dat hebben de initiatiefnemers gisteren gemeld. Eerder deze week werd bekend dat de RK-Kerk haar bijdrage aan de Raad fors wil verminderen.

Website
Op Steunderaadvankerken.nl roepen initiatiefnemers Mijnke Bosman, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, Herman Noordegraaf, kerkelijk docent Diaconaat van het Theologisch Wetenschappelijk Instituut en Kees Tinga, medewerker van Kerkinactie, bezoekers op tot het tekenen van een 'oecumenisch appà¨l'.

Bezorgdheid om oecumene
"Het appà¨l komt voort uit bezorgdheid om de oecumene", zegt woordvoerder Kees Tinga. "De oecumene raakt in het slop als organisaties door financiële problemen niets meer kunnen doen. Je bent nou eenmaal wat je doet."

Donateurs
Tinga zegt dat de site en het appà¨l bedoeld zijn voor het 'oproepen van goodwill' bij kerkleden. "Veel mensen zien de oecumene als vanzelfsprekend. Met deze internetpagina willen wij kerkleden wakker schudden en hen de noodzaak van organisaties als de Raad van Kerken duidelijk maken." Daarnaast zou het volgens Tinga 'voor de lange termijn' goed zijn als de Raad meer donateurs zou aantrekken.

Eigen initiatief
"Het appà¨l is zonder medewerking van de Raad tot stand gekomen, wij willen hem niet voor de voeten lopen", zegt Tinga. Hij benadrukt dan ook dat de internetpagina geen initiatief van de Raad van Kerken zelf is. Volgens Tinga beraadt die organisatie zich nog intern over de consequenties van de bezuinigingen.

bron:RKK