Singer Laren presenteert na Auguste Rodin, Camille Claudel en Ossip Zadkine, opnieuw een belangrijke beeldhouwer. De overzichtstentoonstelling Oerbeelden van de Duitse kunstenaar Ewald Matarà© (1887-1965) laat verrassende houten en bronzen beelden van mens en dier zien. De presentatie bevat tevens een grote groep houtsneden, aquarellen en een selectie uit zijn keramiek. De tentoonstelling is samengesteld in nauwe samenwerking met Museum Kurhaus Kleef, waar zich de nalatenschap van Ewald Matarà© bevindt.

Leermeester van Joseph Beuys
In Duitsland geldt Matarà© als een van de belangrijkste beeldhouwers uit de periode van het interbellum. Na 1945 schiep hij een omvangrijk oeuvre met talrijke belangrijke openbare opdrachten. Als leraar aan de Kunstakademie van Dà¼sseldorf oefende hij blijvende invloed uit. Joseph Beuys is een van zijn bekendste leerlingen. In de tentoonstelling wordt ook een selectie van diens vroege tekeningen, beelden en enkele houtsneden getoond.

Oerbeelden
In tegenstelling tot beeldhouwers zoals onder meer Auguste Rodin die stonden voor expressie, zocht Matarà© naar de oervorm. Hij liet in zijn onderwerpen alle bijzaken achterwege en concentreerde zich op een sterk vereenvoudigde vorm, zodat het beeld in à©à©n oogopslag gezien en begrepen kan worden. Het dier wordt bij hem een symbool, een teken, een idool. Intieme gestileerde beelden van een koe, paard, kip of kat laten dit duidelijk zien. De koe was voor hem in het bijzonder het zinnebeeld van volledige rust en waardigheid.

Houtsneden en houten beelden
Aanvankelijk wilde Matarà© schilder worden, maar in het begin van de jaren twintig richtte hij zich op de houtsnede en via het materiaal hout op de vrije beeldhouwkunst. Het gebruik van dit natuurlijke materiaal gaf hem extra uitdrukkingsmogelijkheden in het verbeelden van oervormen. Geslaagde beelden zette hij niettemin ook om in brons.

Eà©n met de natuur
Naast figuren en indrukwekkende religieuze onderwerpen zijn de belangrijkste thema's dier en landschap. Het dier was voor hem 'een deel van een groter geheel'. In zijn aquarellen wijdde Matarà© zich bijna uitsluitend aan het landschap. De beleving van het landschap beschreef hij als het 'zich à©à©n met de schepping voelen'. Zijn innige verhouding met de natuur uitte zich in zijn reizen in de eenzaamheid aan de Noord - en Oostzeekust. In het Rijnlandse Bà¼derich, waar hij teruggetrokken leefde, hield hij zelf dieren.

Religieuze beelden
Matarà©'s werk werd in nazi-tijd als Entartete Kunst bestempeld en in deze moeilijke jaren maakten kerkelijke opdrachten het hem mogelijk te overleven. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij grote opdrachten van kerk en overheid en werd Matarà© de belangrijkste Duitse beeldhouwer van religieuze kunst. Bekend zijn de bronzen deuren van de Dom van Keulen, die van de Dom van Salzburg en van de Vredeskerk in Hiroshima. Vele kruisbeelden en liturgische voorwerpen zijn van zijn hand.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een Nederlandstalige publicatie over leven en werk van Ewald Matarà©, waarin de belangrijkste werken worden afgebeeld. De publicatie wordt uitgegeven door Museum Kurhaus Kleef. De tentoonstelling is te bezoeken van 16 september tot 4 december.

bron:Singer MUseum Laren