In Nederland wordt relatief weinig geld uitgegeven aan geneesmiddelen en de eigen bijdrage is er laag. Dit zijn enkele uitkomsten uit een rapport van de OESO, die in dertig landen de gezondheidszorg vergeleek.

De kosten voor gezondheidszorg zijn in de afgelopen jaren in de meeste OESO-landen sterk gestegen. De Verenigde Staten staan bovenaan met 15 procent; Nederland bezet met 9,8 procent de negende plaats. In 2003 ging in ons land 2.976 dollar per hoofd van de bevolking op aan zorg.

De snelle stijging van de uitgaven voor geneesmiddelen heeft de afgelopen jaren zeker bijgedragen aan de stijging van de totale uitgaven voor gezondheidszorg. De Verenigde Staten gaven in 2003 700 dollar per persoon uit aan geneesmiddelen. Nederland zit met 340 dollar per persoon nog onder het gemiddelde in de OESO-landen.

Kindervaccinatie is een van de meest effectieve maatregelen gebleken tegen kinderziekten en kindersterfte. Ook het preventief inenten van ouderen tegen griep vindt op steeds grotere schaal plaats. In Nederland krijgt 79 procent van de ouderen een griepprik. Ons land is daarmee koploper. Het rapport Gezondheid in Vogelvlucht constateert dat de OESO-landen gemiddeld slechts ongeveer drie procent van de uitgaven voor gezondheidszorg besteden aan preventie en volksgezondheidsprogramma's.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) publiceert elke twee jaar een dergelijk rapport. Het biedt een uitgebreid overzicht van statistische gegevens over de gezondheid van de bevolking, risicofactoren en het gebruik van de gezondheidszorg.

bron:VWS