Per 1 januari 2006 zal de nieuwe zorgverzekeringswet haar intrede doen in Nederland. Op 4 juli startte de overheidscampagne over de nieuwe zorgverzekering. Zorgverzekeraars bieden de consument binnen het nieuwe stelsel een naturapolis, een restitutiepolis, of een combinatie van deze vormen aan. Het grote verschil tussen restitutiepolis en naturapolis is dat een naturapolis uitgaat van vooraf gecontracteerde zorg (waarbij je geacht wordt van deze zorg gebruik te maken) en een restitutiepolis uitgaat van volledige keuzevrijheid.

OHRA kiest voor de restitutiepolis in het nieuwe zorgstelsel. De restitutiepolis past precies binnen het beleid van OHRA om haar klanten een maximale keuzevrijheid te bieden. De polis is dan ook een bewuste keuze van de directie. Consumenten staan geheel vrij in de keuze voor een zorgverlener. OHRA maakt wel met zoveel mogelijk zorgverleners contractafspraken over prijs en kwaliteit en de administratieve processen bij declaraties. Zo kan OHRA een lage premie en een goede zorgkwaliteit voor de klant garanderen en de zorgkosten van de consument snel vergoeden.

De keuze van OHRA sluit goed aan op vele reacties van klanten naar aanleiding van de
brochure die onlangs door het ministerie van VWS is verspreid aan alle Nederlandse
huishoudens. OHRA heeft veel contracten gesloten om de consumenten te verzekeren van voldoende gecontracteerde zorgverleners. Bij de gecontracteerde zorgverleners kan de klant rekenen op volledige vergoeding van de kosten conform de polis die de klant kiest. Bij zorgverleners waarmee OHRA geen contract heeft, zullen de kosten volledig of voor een beperkt aantal behandelingen (bv fysiotherapie) tot een bepaald maximum aan de klant worden vergoed. Als bij deze behandelingen de zorgkosten hoger zijn dan het door OHRA vastgestelde maximum voor die behandeling, betaalt de consument het verschil zelf bij. Per januari 2006 staan de gecontracteerde zorgverleners en de maximale tarieven vermeld op de website van OHRA.

'Uit vragen die binnenkomen bij ons callcenter, proeven we de onrust bij consumenten, dat ze per januari 2006 behandelingen bij bepaalde zorgverleners moeten gaan voorschieten', aldus Pierre de Rooij, directeur Zorg en Inkomen bij OHRA. 'Deze onrust begrijpen we, maar willen we ook direct wegnemen. We behouden onze bestaande contractafspraken met zorgverleners en  stimuleren hen zoveel mogelijk om rechtstreeks elektronisch bij ons te declareren. Belangrijk voordeel voor de consument daarvan is dat hij de nota's niet hoeft voor te schieten. De situaties waarin de klant zal moeten voorschieten proberen we zo tot een minimum te beperken. En daarnaast blijft OHRA er alles aan doen om gunstige prijs en kwaliteitsafspraken te maken met nieuwe zorgaanbieders. Om een zo laag mogelijke premie voor onze klanten te kunnen garanderen'.

Heldere voorlichting consument blijft noodzakelijk
Uit eerder onderzoek bleek dat de kennis van de consument over het nieuwe  zorgstelsel zeer beperkt is. Naast de overheidscampagne over de nieuwe zorgverzekering, blijft OHRA de consument informeren over de wijze waarop de consument zelf zijn zorg kan sturen, dat wil zeggen, er voor kan zorgen dat hij de beste kwaliteit zorg krijgt tegen de beste prijs.

bron:Creative Venue