Het ressortsparket 's-Gravenhage heeft vandaag in de zaak tegen Samir A. beroep in cassatie ingesteld. Samir A. werd op vrijdag 18 november 2005 door het gerechtshof Den Haag vrijgesproken van het voorbereiden van een of meer bomaanslagen op (overheids)gebouwen en van betrokkenheid bij een gewapende overval op een supermarkt in Rotterdam. Het cassatieberoep zal zich uitsluitend richten tegen de vrijspraak voor de voorbereidingshandelingen.

Het ressortsparket vindt in de uitspraak van het gerechtshof 's-Gravenhage aanknopingspunten om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen.

Het hof heeft in zijn arrest gezegd overtuigd te zijn van de volle omvang van A.'s terroristische intenties. Het OM blijft van mening dat de combinatie van enerzijds deze intenties en anderzijds de bij A. aangetroffen voorwerpen, in onderlinge samenhang bezien, tot het oordeel had moeten leiden dat er wà©l sprake was van strafbare voorbereidingshandelingen.

De vrijspraak van de verdachte is met het instellen van beroep in cassatie nog niet onherroepelijk geworden.

bron:OM