Het openbaar ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de Hofstadzaak. Hoewel bij het OM tevredenheid overheerst over het vonnis, is er een aantal juridische kanten aan de zaak die in hoger beroep moeten worden beoordeeld.

Het gaat daarbij om:
-de uitleg die de rechtbank geeft van het begrip oogmerk van de terroristische organisatie,
-het onderscheid dat de rechtbank maakt tussen de diverse deelnemingshandelingen en
-het terroristische oogmerk bij het handelen in strijd met de Wet Wapens en Munitie (WWM).

Zo is de rechtbank wel van oordeel dat de verdachten hebben gehandeld vanuit een radicale geloofsopvatting. De rechtbank deelt echter de conclusie van het OM niet dat het oogmerk van de groep zich zou richten op het plegen van geweldsmisdrijven. Het plegen van geweldsmisdrijven was in de ogen van de rechtbank niet het naaste doel. Wel opruien, haat zaaien en bedreiging met terroristisch oogmerk. Dat is ook bewezen verklaard. Volgens het OM is dit een te enge uitleg van de wet en staat in de opruiende en bedreigende geschriften moord centraal. Volgens de eigen overtuiging van de verdachten moeten ongelovigen, afvalligen en zij die de profeet beledigen gedood worden.
Verder heeft de rechtbank volgens het OM onvoldoende rekening gehouden met de jurisprudentie van de Hoge Raad over het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank komt tot de conclusie dat het louter ‘meelopen’ of het verlenen van hand- en spandiensten niet leidt tot deelneming aan een criminele organisatie.

Het bezit van vier handgranaten en het gooien van een daarvan in de Haagse Antheunisstraat door W. en A. en ook het bezit van een automatisch machinepistool door El F. waren volgens de rechtbank misdrijven zonder terroristisch oogmerk. Daarbij heeft de rechtbank naar het oordeel van het OM onvoldoende het radicale gedachtegoed van de verdachten mee laten wegen. Zo blijkt ook uit de verklaring van een getuige die er op neer komt dat El F. de politici Hirsi Ali en Wilders om het leven wilde brengen.
bron:OM