Het College van procureurs-generaal en het Korspbeheerdersberaad hebben afgesproken dat het OM het vaste en volwaardige lidmaatschap krijgt in het nog te vormen landelijke bestuur over de politie. Het OM heeft daarom de aanvankelijke blokkade tegen de plannen van de Korpsbeheerders ingetrokken. Medio december 2005 heeft het overleg tussen College en Korpsbeheerders plaatsgevonden.

Het OM krijgt instemmingsbevoegdheid en kan derhalve meebeslissen over onder andere het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag. Lukt het niet in het bestuur tot overeenstemming te komen, dan zal het onderwerp van geschil worden voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties en van Justitie. De leden van het Dagelijks Bestuur zullen zich aan de beslissing van de ministers conformeren.

De afspraken omtrent de samenwerking gelden voor de periode tot de kabinetsplannen voor de politie zijn gerealiseerd. Het College staat vierkant achter de plannen van het kabinet om te komen tot één landelijke politieorganisatie.

bron:OM