Het ressortsparket 's-Gravenhage stelt geen beroep in cassatie in tegen de uitspraak Wik H. Wik H. werd op 22 november jl. door het gerechtshof Den Haag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en tbs. Het Openbaar Ministerie had twee weken daarvoor een levenslange gevangenisstraf geëist.

Het ressortsparket vindt in de uitspraak van het gerechtshof 's-Gravenhage geen aanknopingspunten om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. De grondslag voor de eis van levenslange gevangenisstraf lag in een bewezenverklaring voor gekwalificeerde doodslag van Nienke Kleiss. Nu die grondslag is weggevallen (het hof kwam tot een vrijspraak voor dit onderdeel) en er geen aanknopingspunten te vinden zijn in de motivering van deze vrijspraak, is het instellen van cassatie niet zinvol. Als verdachte zelf geen cassatie instelt, is de uitspraak onherroepelijk geworden.

bron:OM