Omroep Brabant en de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn het met het gerechtsbestuur van de rechtbank ’s-Hertogenbosch eens geworden over de afwikkeling van hun geschil over het inbeslagnemen en wissen van journalistiek materiaal van Omroep Brabant. In dit geschil treedt het gerechtsbestuur van de rechtbank op als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden. De Staat heeft – zonder erkenning van aansprakelijkheid voor het bedrag van de schade - aangeboden de volledige gevorderde schadevergoeding te betalen, ruim € 13.000,-.

Bovendien heeft de betrokken rechter-commissaris verklaard dat hij, achteraf bezien, zijn keuze betreurt om de banden te wissen. Door die beslissing heeft hij rechterlijke toetsing van zijn optreden verhinderd: Omroep Brabant kon nu niet meer aan een andere rechter vragen om te bevelen dat het in beslag genomen journalistieke materiaal zou worden teruggegeven.
De achtergrond van het geschil was het volgende:
Op 13 april 2005 deed justitie een inval in het pand van Omroep Brabant, nadat Omroep Brabant had geweigerd beeldmateriaal af te geven dat was gemaakt van de rellen in de Graafse wijk in ’s-Hertogenbosch, naar aanleiding van het SBS6 programma "Probleemwijken". Van de rechter-commissaris die de inval leidde en de andere betrokkenen maakte Omroep Brabant beeld- en geluidsopnamen, toen zij het pand van Omroep Brabant binnenkwamen. De rechter-commissaris had al diverse malen bevolen het maken van opnamen van de inval te staken. De gemaakte opnamen nam hij in beslag. Korte tijd later retourneerde de rechter-commissaris de in beslag genomen banden gewist aan Omroep Brabant.
Omroep Brabant, gesteund door de NVJ, vond de inbeslagneming en het wissen van de banden onrechtmatig. Zij hebben gezamenlijk een procedure gestart tegen de Staat der Nederlanden bij de rechtbank ’s-Gravenhage. Daarin vorderden zij vergoeding van de door Omroep Brabant als gevolg van het optreden van de rechter-commissaris geleden schade.
Het aanbod van de Staat om de schade van ruim € 13.000,- te vergoeden en de verklaring van de rechter-commissaris dat hij zijn optreden achteraf bezien betreurt, omdat daarmee rechterlijke toetsing werd verhinderd, zijn voor Omroep Brabant en NVJ aanleiding om de tegen de Staat begonnen procedure in te trekken.
Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch