De publieke omroep moet van Brussel 76,3 miljoen euro aan teveel ontvangen subsidie teruggeven aan de Nederlandse overheid. Dat heeft de Europese Commissie bepaald. Uit onderzoek van Eurocommissaris Neelie Kroes van Mededinging blijkt dat de publieke omroep tussen 1994 en 2005 tientallen miljoenen euro's te veel steun van de staat heeft ontvangen. Naast de reguliere financiering zouden de Nederlandse omroepen ook regelmatig aanvullende, ad hoc financiering hebben gekregen.

Publieke taakopdracht
Volgens Kroes "mag de overheidsfinanciering voor omroepen niet meer bedragen dan de kosten die worden gemaakt voor het vervullen van de publieke taakopdracht". De extra geldstromen uit Den Haag leiden tot concurrentievervalsing, vindt Kroes, waardoor publieke omroepen "onder gunstiger omstandigheden op commerciële markten kunnen opereren dan hun concurrenten die geen staatssteun ontvangen".

RTL en SBS
Het onderzoek werd gedaan na klachten van commerciële omroepen, RTL en SBS, en een aantal dagbladen. De Eurocommissaris wil dat de miljoenen binnen twee maanden worden terugbetaald aan de overheid. Het is de vraag of de publieke omroep wel aan de eis van Kroes kan voldoen. Alle reserves zouden zijn aangewend om bezuinigingen te compenseren. Brussel denkt dat de omroepen nog voldoende reserves hebben om het bedrag snel terug te betalen. RTL valt overigens nog steeds onder de reclameregels uit Luxemburg die soepeler zijn dan de Nederlandse, RTL heeft daardoor een voorsprong op de Publieke Omroep en SBS.

bron:NOS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular