Het einde van de publieke omroep is in zicht als het kabinet haar plannen rond de publieke omroep daadwerkelijk uitvoert. De NVJ-leden werkzaam bij de landelijke publieke omroepen hebben in een enquàªte de plannen van het kabinet massaal (85 procent) verworpen. De uiterst beperkte taak die de publieke omroep van het kabinet na 2008 opgelegd krijgt zal in de ogen van de omroepmedewerkers desastreus uitwerken.

Op termijn zullen de gevolgen voor de journalistieke onafhankelijkheid à©n de werkgelegenheid onevenredig groot zijn. De Raad van Bestuur van de publieke omroep heeft eerder becijferd dat zeker de helft van het personeel zich zorgen zal moeten maken over zijn baan.

Eerder heeft de NVJ het standpunt al ingenomen dat de keuze van het kabinet de spagaat waarin de omroepen zich bevinden in stand blijft of juist vergroot wordt. Enerzijds moet de publieke omroep als een geheel naar buiten treden, anderzijds moeten zij zich meer dan ooit profileren om zendtijd te behouden. De oproep aan de Tweede Kamer om niet te kiezen voor het compromis wordt gesteund door de omroepmedewerkers. Of de leiding in handen leggen van de (sterk tot samenwerking gedwongen of zelfs gefuseerde) omroepverenigingen of kiezen voor een centrale aansturing en de publieke omroep ombouwen naar model van de BBC of VRT. De medewerkers zijn bang dat de programma's gemangeld gaan worden tussen de verder intern concurrerende omroepen.

Ook constateerde de NVJ eerder dat de politiek in de planvorming uitsluitend oog heeft voor het medium televisie. Dat is merkwaardig want het publieke bestel kent naast de drie televisienetten ook vijf landelijke radiozenders, diverse digitale kanalen, teletekst, internet, Radio Nederland Wereldomroep en dertien regionale radio- en tv-zenders. Het bevestigt volgens de omroepmedewerkers hoe ondoordacht het plan van het kabinet is, want dat de gevolgen ook voor die andere media groot zullen zijn is volgens hen zo helder als wat.

In het kabinetsplan "Met het oog op morgen" is geen plaats meer voor de NPS. Een overgrote meerderheid (85 procent) van de omroepmedewerkers denkt dat hiermee de balans uit het publieke bestel wordt gehaald. Of de NPS moet, in welke vorm dan ook, blijven of de programma's moeten worden ondergebracht bij de NOS.

Op 5 september zal de NVJ haar standpunt aan de leden van de Tweede Kamer duidelijk maken. Zij is daartoe uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek in Den Haag.

bron:NVJ