In het eerste halfjaar van 2006 was de omzet van de bouw 7,5 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2005. Dat blijkt uit metingen van het CBS.

Forse omzetstijging burgerlijke en utiliteitsbouw
De burgerlijke en utiliteitsbouw vormt de grootste sector binnen de bouw. In het eerste halfjaar van 2006 was de omzet van deze sector 9 procent hoger dan in dezelfde periode in 2005. Dat is meer dan de gemiddelde omzetstijging in de bouw.
De omzetstijging in de burgerlijke en utiliteitsbouw was het hoogst in het eerste kwartaal, toen een groei van 12 procent werd gemeten. In het tweede kwartaal van 2006 werd 6 procent meer omzet geboekt.
De omzet in de burgerlijke en utiliteitsbouw is vooral gestegen door een groei van het aantal woningen en andere gebouwen (8 procent). Daarbij zijn ook de bouwkosten toegenomen met 1 procent, maar het aantal productieve uren nam in het eerste halfjaar van 2006 juist af met 1 procent.

7 procent meer omzet in grond-, water- en wegenbouw
Ook de grond-, water- en wegenbouwbedrijven hadden een goed eerste halfjaar met 7 procent meer omzet dan het eerste halfjaar van 2005. In het eerste kwartaal van 2006 steeg de omzet met 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2005 en in het tweede kwartaal kwam de omzetgroei uit op 8 procent.

Grote werkgever
In 2004 bedroeg de totale omzet in de bouw 65 miljard euro. Bijna de helft hiervan werd behaald door de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw realiseerden in dat jaar ongeveer een vijfde van de totale bouwomzet.
De bouw is een belangrijke werkgever in ons land. In 2005 werkten in deze bedrijfstak 463 duizend personen, 6 procent van de totale werkgelegenheid in ons land.

bron:CBS