De Nederlandse industrie heeft in juli 2005 meer omgezet dan een jaar eerder. In vergelijking met juli vorig jaar was de omzet 3 procent hoger. De omzettoename komt door hogere afzetprijzen. De industriële productie bleef in juli vrijwel ongewijzigd ten opzichte van juli 2004. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

Hogere prijzen zorgen voor omzetgroei industrie
De omzettoename van 3 procent in juli 2005 is het gevolg van 6 procent hogere afzetprijzen. Juli telde in 2005 een werkdag minder dan in 2004. Het negatieve effect hiervan, dat het CBS raamt op 3 procent, is echter door de prijsstijging ruimschoots gecompenseerd.

Net als in de voorgaande maanden was in juli 2005 de omzetgroei op de binnen- en de buitenlandse markt even groot. Van de branches in de industrie had de aardolie-, chemische en rubberindustrie de hoogste omzetgroei. Hier lag de omzet 14 procent hoger dan in juli vorig jaar, bij een prijsstijging van 15 procent. 

Productie in juli opnieuw vrijwel gelijk
De industriële productie lag in juli 2005, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Ook in de voorafgaande maanden was er sprake van een stabiele productie.

In de periode juni-juli 2005 is de totale productie, na correctie voor seizoeninvloeden, gelijk gebleven ten opzichte van de periode april-mei 2005. De productie van grondstoffen en halffabrikaten steeg in de periode juni-juli 2005. Ook zijn er iets meer consumptiegoederen geproduceerd dan in de twee daaraan voorafgaande maanden. Daarentegen daalde de productie van investeringsgoederen.

bron:CBS