De Nederlandse industrie heeft ook in april 2005 meer omgezet dan een jaar eerder. In vergelijking met april vorig jaar was de omzet 6 procent hoger. De omzettoename is toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De industrie heeft in de periode maart-april van dit jaar 1,7 procent minder geproduceerd dan in de periode januari-februari. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Meer omzet door hogere prijzen
De omzettoename van 6 procent is ongeveer gelijk aan de stijging van de afzetprijzen. Verder telde april in 2005 een werkdag meer dan in 2004. Het
positieve effect van deze extra werkdag op de omzet raamt het CBS op 2 procent. Het omzetvolume was gemiddeld 2 procent lager dan in april 2004.De omzetgroei is in april 2005 bijna gelijk verdeeld over de binnenlandse en de buitenlandse markt. Ten opzichte van april 2004 heeft de Nederlandse industrie 6 procent meer omgezet in het buitenland. De toename van deomzet op de binnenlandse markt was 5 procent.

Productie daalt opnieuw
In de periode maart-april 2005 daalde de productie, na correctie voor seizoeninvloeden, met 1,7 procent ten opzichte van de periode januarifebruari.
De productie leverde hiermee opnieuw iets in van de kleine opleving van eind 2004 en begin 2005. De productie van grondstoffen en halffabrikaten en die van investerings- en consumptiegoederen daalde in de periode maart april 2005.
Vergeleken met een jaar eerder werd in april 2005, gecorrigeerd voor verschillen in het werkdagpatroon, ook minder geproduceerd. De afname van de productie was echter minder groot dan in maart.

bron:CBS