De Nederlandse industrie heeft ook in mei 2005 meer omgezet dan een jaar eerder. In vergelijking met mei vorig jaar was de omzet 8 procent hoger. De omzettoename is vooral toe te schrijven aan hogere afzetprijzen en een werkdag meer. De industriële productie was in mei, gecorrigeerd voor verschil in werkdagen, 1,0 procent lager dan in mei vorig jaar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Meer omzet door hogere prijzen en extra werkdag
De omzettoename van 8 procent wordt voor ruim de helft veroorzaakt door hogere afzetprijzen. Verder telde mei in 2005 een werkdag meer dan in 2004. Het positieve effect van deze extra werkdag op de omzet raamt het CBS op 2 procent. De omzetgroei is in mei 2005 gelijk verdeeld over de binnenlandse en de buitenlandse markt. De hoogste groeicijfers kwamen op het conto van de aardolie-, chemische en rubberindustrie. In deze branche lag de omzet 14 procent hoger dan in mei vorig jaar. De gemiddelde afzetprijs steeg in diezelfde periode met 11 procent.

Industriële productie
In mei 2005 werd, gecorrigeerd voor verschillen in het werkdagpatroon, 1,0 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand van vorig jaar. Het is de derde maand op rij dat de industriële productie lager is dan vorig jaar. In de periode april-mei 2005 is de industriële productie, na correctie voor seizoeninvloeden, met 0,4 procent gestegen ten opzichte van de periode februari-maart. De lichte stijging volgt na twee maanden met productiedalingen. Vooral de papier- en grafische industrie en de hout-, bouwmaterialen-, meubel- en overige industrie produceerden meer. Deze twee branches zijn samen goed voor ongeveer een kwart van de totale industriële toegevoegde waarde. De productie van grondstoffen en halffabrikaten steeg licht in de periode aprilmei 2005 in vergelijking met februari-maart. Verder zijn er vrijwel evenveel consumptiegoederen geproduceerd en verminderde de productie van investeringsgoederen.

Bron: CBS