De omzet van de computerbranche vertoont weer een duidelijk stijgende lijn. In het eerste kwartaal van 2005 lag de omzet een kleine 6 procent hoger dan in het eerste kwartaal 2004. Dit is al het vierde kwartaal op rij dat de brancheomzet toeneemt ten opzichte van dezelfde periode een jaar ervoor. Met een gemiddelde omzetgroei van 6 procent in de laatste drie kwartalen doet de computerbranche het nu beter dan de economie in zijn geheel.

De computerbranche maakte een lange periode van snelle groei door. In de tweede helft van de jaren negentig steeg de omzet in de branche met 15 tot 30 procent per jaar. In 2000 en 2001 lag de groei nog rond de 10 procent waarna de omzet kelderde in 2002 en 2003. Vanaf het tweede kwartaal van 2004 neemt de omzet echter weer toe.

Aantal vacatures in de lift
Ook de ontwikkeling op de arbeidsmarkt geeft een indicatie dat er een herstel in de branche aan de gang is. Vanaf eind 2003 is er duidelijk een stijgende vraag naar hard- softwarepersoneel in de computerbranche. In het eerste kwartaal van 2005 was het aantal openstaande vacatures ruim twee keer zo groot als in dezelfde periode in 2004.

Meer vraag naar arbeidskrachten, uitgedrukt in het stijgende aantal openstaande vacatures in de computerbranche, gaat gepaard met een toename in het groeipercentage van de brancheomzet. Beide indicatoren laten zien dat het weer beter gaat in de computerbranche.

Naast de openstaande vacatures geven ook de nieuw ontstane vacatures een duidelijk teken van herstel in de computerbranche. Na tien kwartalen waarin het aantal nieuwe vacatures tussen 2- en 3 duizend lag, zijn er in elk van de twee laatste kwartalen van 2004 4 duizend nieuwe vacatures ontstaan. In het eerste kwartaal van 2005 is dit aantal zelfs tot 8 duizend gestegen. Zo'n hoog aantal ontstane vacatures is in de computerbranche niet meer waargenomen sinds het eerste kwartaal 2001.

bron:CBS