In de weekenden van 25/26 juni en 2/3juli is "Onderbreking nr 1: SonicA" te zien, een auditief en visueel kunstproject van kunstenaar Marc Bain in het bergbezinkbassin voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is de eerste en laatste kans voor het publiek om in het imposante ondergrondse wateropvangbassin af te dalen, voordat de bak in gebruik wordt genomen en voorgoed uit het zicht verdwijnt. Het project is een initiatief van Stichting Leve de Bouwput.

Op 25/26 juni en 2/3juli wordt het publiek uitgenodigd om met een liftje meer dan 5 meter neer te dalen in de indrukwekkende ondergrondse architectuur van het bergbezinkbassin. Met behulp van geluid, licht en water staat het daar een totaalervaring te wachten, een kijkje in een wereld die voor slechts enkel moment voor het publiek ontsloten wordt. Een auditief en visueel spektakel waarin alle elementen van het uiteindelijke functioneren van het bergbezinkbassin samenkomen: van geluidsopnames van de onderwaterwereld van de grachten tot een lichtinstallatie die de waterstromen zichtbaar maakt. Marc Bain wil zo de zintuigen prikkelen en de uiteindelijke functie en werking van het bassin onderstrepen.

Marc Bain
Het werk van de in Amerika geboren Marc Bain (1966, Seattle) kan worden omschreven als 'studies naar de verhouding tussen klank en architectuur'. Hij houdt zich bezig met geluid, in relatie tot een meestal massieve omgeving. In zijn werk verandert Bain de ervaring van de architectonische ruimte tot een samenspel van geluid en een visuele vertaling daarvan. Het levert kunstwerken op die door het publiek als zeer fysiek worden ervaren. Zijn werk was vorig jaar onder meer te zien in de tentoonstelling "Perception of Space" in museum Boymans van Beuningen (Rotterdam). De context van de bassins ziet de kunstenaar als een ideale werkplaats, een unieke kans om ook de geluiden van een ondergrondse wereld aan de oppervlakte te krijgen.

Onderbrekingen
Dit project is de start van een serie "Onderbrekingen". De serie, georganiseerd door Leve de Bouwput heeft als doel de onderbreking van dagelijkse patronen te benadrukken. Ze zijn een uitnodiging om getuige te zijn van dat ene moment waarop een situatie compleet verandert zonder dat er achteraf nog iets van te zien is. Elk project heeft een eigen karakter. De rode draad in het geheel van "Onderbrekingen" is de onderbreking zelf, het verzachten of het benadrukken daarvan. Met het organiseren van culturele projecten in de bergbezinkbassins wil Leve de Bouwput het ongemak omzetten in een korte onderbreking van de dagelijkse patronen. Een onderbreking die gekenmerkt wordt door de herinnering aan een unieke beleving.

"Onderbreking nr 1: SonicA" wordt medemogelijk gemaakt door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR). DWR is verantwoordelijk voor de aanleg van 40 bergbezinkbassins in Amsterdam, die tijdens hevige regen een tijdelijk teveel aan afvalwater kunnen opvangen. Stichting Leve de Bouwput, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Schelto Patijn, stimuleert en initieert culturele projecten in en rond de bouwputten van Amsterdam.

bron:Leve de bouwput