Na opnieuw een vruchteloze dag onderhandelen is duidelijk geworden, dat werkgevers- en werknemerspartijen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche elkaar voorlopig niet zullen vinden in een nieuwe CAO. Zelfs een loonbod van bijna 6% in de periode tot en met 2007 kon de vakbonden niet overtuigen om tot een principe-akkoord te komen. Dat bleek na afloop van de onderhandelingen op maandag 13 juni 2005 toen de delegaties van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond zonder concreet resultaat van tafel gingen.

De vakbonden wezen de voorstellen, onder andere op het vlak van extra loon en loondoorbetaling bij ziekte, als onvoldoende van de hand. Ondanks de teleurstelling over de houding van de vakbonden, bestaat er vanuit werkgeverszijde de sterke wens om toch tot een nieuwe CAO te komen. Om de huidige impasse te doorbreken, zal de OSB-onderhandelingsdelegatie tijdens de Algemene Ledenvergadering van de werkgeversorganisatie op 16 juni aanstaande de achterban gaan raadplegen. Op basis hiervan wordt volgende week een eindbod aan de vakbonden gestuurd.

Tegen de achtergrond van de achterblijvende economische ontwikkeling maakt de schoonmaak- en glazenwassersbranche, net zoals vele andere sectoren in Nederland, een moeilijke tijd door. Dat maakt dat de onderhandelingsruimte zeer beperkt is, omdat de kosten van de CAO-afspraken niet tot grote prijsstijgingen in de markt mogen leiden. Desondanks hebben de werkgevers zich sterk gemaakt om verbetering in de arbeidsvoorwaarden van werknemers te brengen. De nullijn, waarmee vanuit het Centraal Akkoord een sterk gematigde loonontwikkeling werd nagestreefd, is inmiddels losgelaten. Maar een verhoging van het uurloon tot Euro 10,- zoals FNV Bondgenoten dat wil en die zou leiden tot een loonstijging van 20% in 5 jaar, is in deze tijd volstrekt onhaalbaar. OSB zet in op een gedegen pakket van arbeidsvoorwaarden, waarin ook ruimte is voor secundaire zaken als een goede kinderopvangregeling, een aanvaardbaar inkomen bij ziekte en een volwaardige regeling in de sfeer van levensloop en prà©pensioen. Op deze onderwerpen zijn vanuit werkgeverszijde ruime concessies gedaan. OSB vindt het dan ook zeer teleurstellend, dat de vakbonden niet dat kleine scheutje water bij de wijn hebben gedaan om toch tot een principe-akkoord te komen.

bron:OSB