Het onderhoud aan de F100 motor van de F-16's van de Koninklijke Luchtmacht dat nu op Vliegbases Leeuwarden en Volkel plaatsvindt, wordt volgend jaar centraal op Woensdrecht uitgevoerd. Het traject voor deze reorganisatie, waarbij zestig functies betrokken zijn, start binnenkort.

In de eerste helft van 2005 werd in opdracht van staatssecretaris Van der Knaap onderzoek verricht naar het onderhoud aan de F100 motor van de F-16. Daaruit kwam onder meer naar voren dat centralisatie van de werkzaamheden op één locatie effectiever en doelmatiger is dan de huidige situatie. Het streven is nu om het onderhoud aan de motoren van de jachtvliegtuigen vanaf 1 januari 2007 bij het Logistiek Centrum  van de Defensie Materieel Organisatie op Woensdrecht te laten gebeuren.
Van de zestig functies voor het motorenonderhoud op Leeuwarden en Volkel worden er 48 overgeheveld naar Woensdrecht. Op beide vliegbases blijft één functie beschikbaar voor onder meer het uitbouwen en het verzendingsgereed maken van de motoren. De centralisatie levert een besparing op van tien functies.
bron:MinDef