Ondernemers zijn positief over de groei van de economie en hun eigen omzet en winst in 2006. “Er lijkt een omslag aan te komen”, luidt de voorzichtige conclusie van voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland op basis van de uitkomsten van NIPO-onderzoek. Niet álle signalen zijn goed. En of de gunstige verwachtingen ook uitkomen, hangt af van de ontwikkeling van de consumentenbestedingen, olieprijs, export en internationale concurrentiepositie, zegt Hermans.

Van alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf voorziet 45 procent een hogere omzet dit jaar, zo blijkt uit NIPO-onderzoek in opdracht van MKB-Nederland. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2005. Bijna de helft verwacht een betere orderpositie en 44 procent gaat uit van meer winst. Ook dat cijfer is hoger dan vorig jaar, maar het is nog altijd een meerderheid die de winst níet ziet groeien.
De afname van de werkgelegenheid in het mkb komt dit jaar waarschijnlijk tot stilstand. In het gunstigste geval zal het aantal banen weer licht groeien. Het aantal vacatures is gestegen tot 79.000. Dat is het hoogste aantal sinds 2002, aldus Hermans. “Het mkb kan zijn rol als banenmotor weer oppakken.”
Opvallend veel ondernemers hebben investeringsplannen: 66 procent. Dat percentage lag in het laatste kwartaal van 2004 nog op 55, in 2005 op 60. Hermans maakt daaruit op dat het mkb mogelijkheden zoekt om verder te groeien. Een tegenvaller vindt hij de afname van het aantal ondernemers met exportplannen.
De vooruitzichten verschillen per sector en vrij sterk ook. Het zijn met name de sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag die het - nog steeds - moeilijk hebben: detailhandel, horeca en toerisme. De omzet groeit wel, maar winstgevendheid, investeringen en werkgelegenheid blijven achter.
bron:MKB