Het nieuwe zorgstelsel jaagt ook veel zelfstandigen en ondernemers met een bv op hoge kosten. Deze groep betaalt gemiddeld twee maal zoveel zorgpremie als vorig jaar. Er zijn zelfs ondernemers die het vijfvoudige aan premie betalen. Dat blijkt uit een peiling van MKB-Nederland. De koepelorganisatie vindt dat het kabinet specifieke maatregelen moet nemen om hun lasten te verlichten.

Vooral zelfstandigen en directeur grootaandeelhouders (dga’s) met een inkomen boven de 25.000 euro per jaar zijn slecht af. Waar twee zelfstandige ondernemers en dga’s een huishouden hebben, kan de ziektekostenpremie het drie-, vier- of vijfvoudige worden. Het gaat naar schatting om 200.000 zelfstandigen en 50.000 dga’s. Dat is de helft van het totale aantal.
Tot eind 2005 waren zelfstandigen en dga’s particulier verzekerd tegen ziektekosten, vaak op een polis voor het hele huishouden. Op een inkomen van 31.000 euro is een zelfstandige ondernemer nu 2300 euro kwijt aan premie voor de basisverzekering. Dat komt neer op 7,5 procent van het jaarinkomen. Een dga betaalt bij dit inkomen 3000 euro. Dat is bijna 10 procent van het jaarinkomen.
MKB-Nederland pleit ervoor het percentage van 6,5 procent waarover de dga een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt (over maximaal 30.000 euro) te verlagen. Andere mogelijkheden zijn het verhogen van de zelfstandigenaftrek voor zelfstandige ondernemers en het verhogen van het mkb-opstapje in de vennootschapsbelasting.
bron:MKB