Het producentenvertrouwen in de industrie is in augustus sterk verbeterd en
uitgekomen op -0,3. In juli was het vertrouwen nog -3,7. Het producentenvertrouwen is duidelijk hersteld van de dalingen in juni en juli. De ondernemers zijn een stuk positiever over de verwachte productie. Ze hebben echter geen plannen om meer personeel in dienst te nemen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Positiever over toekomstige productie
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het producentenvertrouwen in de industrie is in augustus 3,4 punt hoger dan in juli. Sinds augustus 2002 is zo'n grote stijging in een maand tijd niet meer voorgekomen. De dalingen in juli en juni zijn hiermee grotendeels
goedgemaakt. In die maanden daalde het vertrouwen met respectievelijk 2,0 en 2,5 punt. Hoewel het vertrouwen van de producenten in augustus fors is verbeterd, ligt het nog wel iets onder het gemiddelde van het eerste halfjaar van 2005.
De ondernemers zijn in augustus veel positiever gestemd over de productie in de komende drie maanden dan in juli. De verbetering is het grootst in de consumptiegoederenindustrie, het minst bij de producenten van halffabrikaten.Het oordeel van de Nederlandse industriële ondernemers over de orderpositie en over de voorraad gereed product veranderde niet.

Industrie verwacht geen prijswijzigingen
Een op de veertien ondernemers in de industrie verwacht de verkoopprijzen te verhogen, eenzelfde aantal verwacht lagere prijzen. Bij de producenten van halffabrikaten is het aantal ondernemers dat een prijsstijging verwacht iets groter dan het aantal dat een daling verwacht. Bij de producenten van consumptiegoederen is het net andersom.Een op de zeven ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar een op de zeventien van plan is het aantal personeelsleden uit te breiden.

Bron: CBS