Het producentenvertrouwen in de industrie is in juni fors verslechterd en uitgekomen op -1,7. In mei was het vertrouwen nog 0,8. Het producentenvertrouwen is in juni op de laagste stand beland sinds maart 2004. Zowel over de verwachte productie, de voorraden gereed product als de orderpositie zijn de ondernemers minder te spreken. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Negatiever over productie, voorraden en orderpositie
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het producentenvertrouwen in de industrie is in juni 2,5 punt lager dan in mei. Dit is de grootste daling in een maand sinds twee jaar. Vooral de producenten
van halffabrikaten zijn negatiever over de verwachte productie in de komende drie maanden. Ook de producenten van consumptiegoederen zijn hierover iets minder positief. De producenten van investeringsgoederen zijn juist positiever over de toekomstige productie. Over de orderpositie zijn alle producenten negatiever, terwijl over de voorraad gereed product vooral de producenten van halffabrikaten slechter te spreken zijn.

Industrie verwacht iets lagere verkoopprijzen
Een op de negen ondernemers in de industrie verwacht lagere verkoopprijzen, terwijl een op de twintig hogere prijzen voorziet. Vooral de producenten van halffabrikaten verwachten lagere verkoopprijzen. In 2004 was de groep ondernemers die verwacht de prijzen te verhogen groter dan de groep die een prijsdaling verwacht. Deze verhouding is in het tweede kwartaal van 2005 omgekeerd. Een op de zes ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar een op de veertien van plan is het aantal personeelsleden te verhogen. Sinds begin vorig jaar is deze verhouding vrijwel onveranderd. April 2001 was de laatste keer dat er meer industriële ondernemers waren die hun personeelsomvang wilden uitbreiden dan ondernemers die hun personeelsomvang wilden verminderen.

bron:CBS