Het optimisme onder de industriële ondernemers is in juli verder toegenomen. Sinds 1985 zijn ze niet meer zo positief geweest. Vooral over de orderpositie zijn ze heel tevreden. Ook in de zakelijke dienstverlening blijft het optimisme voortduren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Producentenvertrouwen industrie op recordhoogte
Het producentenvertrouwen is in juli uitgekomen op 9,2. Dit is de hoogste waarde sinds 1985, toen met de meting is gestart. In een jaar tijd is de stemming sterk verbeterd. Vorig jaar juli was het vertrouwen van de ondernemers in de industrie nog behoorlijk negatief.

Het producentenvertrouwen in de industrie is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Op alle drie vragen antwoorden de ondernemers deze maand positiever dan vorige maand.

Vooral over de orderpositie zijn de ondernemers zeer te spreken. De orderportefeuille van de Nederlandse industrie, uitgedrukt in maanden werk, is na januari 1993 niet meer zo groot geweest.

Ook het oordeel over de concurrentiepositie is verbeterd. Van de ondernemers in de industrie geeft 14 procent aan dat hun concurrentiepositie is verbeterd, terwijl dat vorig kwartaal nog 11 procent was.

Ook zakelijke dienstverleners onveranderd positief
De zakelijke dienstverleners boekten naar eigen zeggen in het tweede kwartaal van 2006 meer orders en omzet. Ook voor het derde kwartaal verwacht een meerderheid van de ondernemers een toename van de omzet. Wel is deze meerderheid kleiner dan vorig kwartaal. Ook over de werkgelegenheid blijven de ondernemers in de zakelijke dienstverlening positief. De positieve verwachtingen voor omzet en werkgelegenheid gelden vooral voor de computerservicebureaus, de uitzendbranche, reclamebureaus, de schoonmaakbranche, ingenieursbureaus en de accountants– en administratiekantoren.

Vanaf het eerste kwartaal van 2003 wordt de ondernemers in de zakelijke dienstverlening gevraagd naar hun oordeel over het economische klimaat. Deze indicator heeft in het tweede kwartaal de hoogste waarde sindsdien bereikt.

bron:CBS