Het optimisme onder de industriële ondernemers is in juni toegenomen. Zo positief zijn ze sinds eind 2000 niet meer geweest. Ze zijn positiever over de toekomstige productie en over de orderpositie. Ook zijn ze meer tevreden over de grootte van de voorraad gereed product. De ondernemers verwachten geen daling meer van de werkgelegenheid in de industrie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Industrie over de hele linie positiever
Het producentenvertrouwen in de industrie is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Op alle drie vragen antwoorden de ondernemers deze maand positiever dan vorige maand.

Het producentenvertrouwen is in juni uitgekomen op 6,4. Dat is de hoogste stand sinds november 2000. In mei viel het vertrouwen van de ondernemers nog licht terug. Deze daling is in juni weer geheel ongedaan gemaakt.

Vooral de producenten van investeringsgoederen en van consumptiegoederen zijn positiever over hun toekomstige productie. De tevredenheid over de orderpositie is het meest gestegen onder de producenten van halffabrikaten. De orderportefeuille van de Nederlandse industrie, uitgedrukt in maanden werk, is sinds januari 1993 niet meer zo groot geweest. Het aantal ondernemers dat de voorraad gereed product te groot vindt, is afgenomen. Het aantal ondernemers dat de voorraden te klein vindt, is juist toegenomen.

Industrie verwacht geen daling meer van werkgelegenheid
In juni 2006 verwacht 11 procent van de industriële ondernemers de werkgelegenheid te verminderen in de komende drie maanden. Het percentage ondernemers dat de werkgelegenheid wil uitbreiden is 10 procent. Sinds januari 2001 is het percentage dat minder personeel wil niet meer zo laag geweest. Daarmee lijkt een einde te komen aan de daling van de werkgelegenheid in de industrie. Onder de producenten van investeringsgoederen is het aantal ondernemers dat meer personeel wil al duidelijk groter dan het aantal dat een krimp verwacht.

In de komende maanden verwacht 15 procent van de ondernemers de verkoopprijzen te verhogen terwijl nog maar 3 procent lagere prijzen verwacht. Het aantal ondernemers in de industrie dat lagere prijzen verwacht, blijft dalen. Dit geldt met name voor de producenten van consumptiegoederen. Het zijn echter vooral producenten van halffabrikaten en van investeringsgoederen die hogere prijzen verwachten.

bron:CBS