Het producentenvertrouwen in de industrie is in september verder verbeterd en uitgekomen op 1,3. In augustus was het vertrouwen nog licht negatief. Het vertrouwen van de producenten heeft in september de hoogste stand bereikt sinds maart van dit jaar. De ondernemers zijn vooral positiever over hun orderpositie. Ook verwachten ze meer te produceren. Ze hebben echter geen plannen om meer personeel in dienst te nemen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 

Oordeel orderpositie beter
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

Het producentenvertrouwen in de industrie is in september 1,6 punt hoger dan in augustus. Het vertrouwen van de ondernemers is in september iets hoger dan gemiddeld in de voorgaande twintig maanden en ligt bovendien ruim boven het dieptepunt in 2003.

De Nederlandse industriële ondernemers zijn in september duidelijk positiever over hun orderpositie. Bovendien verwachten meer ondernemers hun productie in de komende drie maanden uit te breiden. Dit geldt vooral voor de producenten van investeringsgoederen. Het oordeel van de industriële ondernemers over de voorraad gereed product is iets negatiever. 

Industrie wil minder personeel
De stijging van het producentenvertrouwen leidt niet tot plannen om de werkgelegenheid uit te breiden. Integendeel, een op de zeven ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar een op de twintig van plan is het aantal personeelsleden uit te breiden. Deze verhouding is de afgelopen anderhalf jaar vrijwel ongewijzigd gebleven.

Een op de elf ondernemers in de industrie verwacht de verkoopprijzen te verhogen, een op de veertien verwacht lagere prijzen. Het zijn vooral producenten van halffabrikaten die hogere prijzen verwachten.

bron:CBS