Verschillende onderdelen van de culturele sector krijgen door fusies nog maar à©à©n ondersteunende instelling. Staatssecretaris Van der Laan (OCW) wil daarmee de budgetten voor de sector doelmatiger inzetten. Dat schrijft Van der Laan in een brief aan de Tweede Kamer. 

De sectoren amateurkunst, film en erfgoed krijgen na fusies elk à©à©n ondersteunende instelling. Alleen de muzieksector krijgt twee instituten. Voor vormgeving en nieuwe media komen nieuwe sectorinstituten. Op 1 januari 2009 kunnen alle nieuwe organisaties pas volledig functioneren. 

In het kader van de Cultuurnota subsidieert de overheid instellingen die zich bezighouden met ondersteunende taken zoals documentatie en debat. Uit een overzicht bleek dat deze instellingen vaak weinig samenhangend zijn en niet altijd efficiënt werken. 

Het fusieproces moet ervoor zorgen dat de kleinere budgetten efficiënter zijn in te zetten. Daarnaast subsidieert de overheid in de nieuwe structuur geen branchetaken zoals belangenbehartiging meer. Hiermee wil staatssecretaris Van der Laan een bezuiniging van 5 miljoen euro realiseren. In totaal trekt zij de komende jaren 34,8 miljoen euro uit voor de ondersteunende instellingen.   

bron:OCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular