De onderwijswerkgevers- en werknemersorganisaties -ook de Onderwijsbond CNV- hebben het overleg met het ministerie van Onderwijs over de nieuwe gewichtenregeling opgeschort. Struikelblok in het overleg was onder meer de te korte overgangstijd en invoering van een taaltoets voor kleuters.

De organisaties en de minister kwamen nauwelijks een stap dichter bijelkaar. De organisaties willen nu eerst duidelijkheid over het standpunt van de Tweede Kamer. Deze krijgt voor het debat over de regeling een petitie aangeboden. Of de Onderwijsbond CNV en de andere organisaties weer met minister Van der Hoeven om de tafel gaan zitten is afhankelijk van wat het Kamerdebat oplevert. 
 
 
De nieuwe gewichtenregeling in het primair onderwijs, die minister Van der Hoeven wil invoeren gaat vooral ten koste van de scholen met veel allochtone leerlingen. Voor deze 1.9-leerlingen komt minder geld beschikbaar. Het gevolg is dat zwarte scholen minder aandacht aan achterstandsleerlingen kunnen besteden. Bovendien dreigen door deze maatregel honderden leerkrachten hun baan te verliezen.

Bezwaren zijn er bovendien tegen de overgangsperiode van drie jaar, die de minister voor de regeling wil invoeren. Deze tijd is veel te kort. De personeels- en werkgeversbonden zien meer heil in een overgang van acht jaar. Dan kan de nieuwe regeling van onderaf worden ingevoerd.

De nieuwe gewichtenregeling is dan van kracht meteen voor de jongste kleuter. De huidige kinderen houden het gewicht dat ze al hebben. Invoering is voor de scholen gemakkelijker en ontslagen worden voorkomen.

De personeelsorganisaties en de werkgevers hebben bovendien grote moeite met de voorgenomen taaltoets voor kleuters. Hiermee moeten 1.2-leerlingen worden getest om te zien of ze in aanmerking komen voor een gewicht van 2.4. De Onderwijsbond CNV en de andere onderwijsorganisaties lijkt deze toets niks. Ze kost ook nog eens enkele miljoenen extra, terwijl het gaat om slechts zo'n 3.000 kinderen.

Dinsdag 21 juni willen de organisaties aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs een petitie overhandigen. De commissie zal op donderdag 23 juni over de nieuwe gewichtenregeling debatteren.

De petitie moet de Tweede-Kamerleden duidelijk maken dat de plannen van de minister zullen leiden tot een grote aderlating van de kwaliteit in het primair onderwijs. Dat zal vooral de oude wijken in de steden treffen.
 
bron:CNV