De Onderwijsraad vindt dat het voor scholen niet mogelijk is om voor 1 januari 2007 voor- en naschoolse opvang te regelen. Scholen hebben meer tijd nodig om onder andere goede ruimtes en goed personeel te krijgen. Dit schrijft de Onderwijsraad in een advies aan minister Van der Hoeven (OCW).

In oktober 2005 stelde het kabinet voor om scholen vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk te maken voor het (laten) organiseren van voor- en naschoolse opvang. Ouders kunnen dan aanspraak maken op de buitenschoolse opvang van hun kinderen tussen 7.30 uur en 18.30 uur.

De Onderwijsraad is positief over de mogelijkheden van scholen om deze extra taak aan te kunnen. Wel vindt de raad dat deze verplichting niet per 1 januari 2007 kan ingaan. Volgens de raad kunnen nog niet alle scholen aan de randvoorwaarden voldoen, zoals voldoende bekwaam personeel, goede ruimtes en financiële middelen.

De raad stelt daarom eerst een tijdelijke voorziening voor in de vorm van een inspanningsplicht voor scholen. Dat betekent dat scholen aantoonbaar hun best moeten doen om aan verzoeken van ouders voor opvang van hun kinderen tegemoet te komen. Deze inspanningsplicht zou moeten ingaan vanaf 1 augustus 2007.

Na vier jaar krijgen scholen een resultaatverplichting opgelegd. Scholen krijgen dan de plicht voor- en naschoolse opvang te regelen voor hun leerlingen van vier tot twaalf jaar. Het afdwingbaar recht op deze vorm van opvang wordt dan in de wet opgenomen, stelt de raad.
In april komt het kabinet met een stappenplan voor de invoering van voor- en naschoolse opvang. Dan geeft het kabinet ook een reactie op het advies van de Onderwijsraad.
bron:Onderwijsraad