De Nederlandse tarieven voor het transport van aardgas behoren tot de laagste van Europa. Door deze lage prijzen is Nederland, ten koste van Duitsland, een populair doorvoerland voor gas. Bij nog lagere tarieven wordt Nederland voor buitenlandse partijen nog aantrekkelijker om grote hoeveelheden gas via Nederland te transporteren. Uit onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten blijkt dat tijdens het winterseizoen door deze 'druk' een grotere kans bestaat op verstopping van het Nederlandse gasleidingnet!

Door deze overbelasting van het gasleidingnet kan de leveringszekerheid niet meer worden gegarandeerd en de eindverbruikers kunnen 's winters zonder gas komen te zitten.

ECN-onderzoeker Wietze Lise: 'Dat verlaging van het gastransporttarief door Nederland leidt tot verdringing van gas in het Nederlands gastransport netwerk staat ook bekend als het Jepma effect. Het is niet zo dat er door deze verdringing grotere kans bestaat op gaslekkage.'
ECN heeft aan de hand van berekeningen met het speltheoretische model van de gasmarkt (GASTALE) dit effect bevestigd. Onder invloed van de Richtlijnen Gastransport van DTe zijn de Nederlandse gastransporttarieven in de afgelopen jaren fors verlaagd (jaarlijks gemiddeld met nominaal 5%). Het gasleidingnetwerk van Noord- naar Zuid-Nederland van is tijdens een piekvraag in de winter nu al overvol, waardoor extra aanbod vanuit het buitenland tot een verdringingsgevaar leidt. ECN heeft in opdracht van Gastransport Services B. V. (GTS) (vroeger onderdeel van de Gasunie) onderzocht wat de gevolgen zijn van verandering van gastransporttarieven in Nederland.
bron:ECN