De Technische Universiteit (TU) Delft en het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT) voeren deze maand in een hal van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen een onderzoek uit naar het in- en uitstapgedrag van gehandicapten in het openbaar vervoer. In een proefopstelling bekijken onderzoekers welke afstanden tussen het perron en het voertuig door gehandicapten zijn te overbruggen. Het is voor het eerst dat een dergelijk empirisch onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd.

Eà©n van de problemen bij het toegankelijk maken van openbaar vervoer voor iedereen, is het in- en uitstappen. De afstand en het verschil in hoogte tussen het perron en het voertuig (de zogenoemde 'gap') vormt namelijk voor veel mensen een obstakel. Tot nu toe is niet bekend hoe groot deze gap tussen het perron en het voertuig maximaal mag zijn, willen gehandicapten en ouderen deze nog kunnen overbruggen. Daarom voeren de TU Delft en het LBT in de periode van 29 november tot 22 december een onderzoek uit door middel van een proefopstelling.

De proefopstelling bestaat uit een perron op ware grootte, twee (echte) bussen en een zestal plateaus als model voor meerdere voertuigen. Mensen met een motorische en/of visuele handicap, dat wil zeggen zij die problemen hebben met lopen en gebruik maken van een (tast-)stok, rollator of rolstoel werken aan het onderzoek mee.

Het LBT heeft ca. 300 mensen met een handicap uit het hele land uitgenodigd om met bussen naar Delft te komen. Zij zullen in de proefopstelling in- en uitstappen en gaps overbruggen die een toenemende moeilijkheidsgraad hebben. Naast het in- en uitstappen, worden deze bussen gebruikt om na te gaan hoe gehandicapten zich in het voertuig verplaatsen, of zij de voor hen bestemde (rolstoel)plaats kunnen bereiken en of zij zich daar kunnen vastgespen.

"We krijgen veel enthousiaste reacties van de mensen die met het onderzoek meedoen", zegt onderzoekster Winnie Daamen. "Mensen vertellen dat ze door hun handicap het openbaar vervoer niet durven te gebruiken, omdat ze bang zijn om vast te komen zitten of te vallen. Ze zijn blij dat dit probleem nu onderzocht wordt, zodat er harde gegevens komen over hun mogelijkheden en beperkingen bij het in- en uitstappen."

bron:TU Delft