De afdeling Bouw en Woningtoezicht heeft een onafhankelijk bureau opdracht gegeven om de situatie op de slooplocatie op de Verheul-locatie te beoordelen. Aanleiding voor deze inspectie zijn een melding van twee buurtbewoners en de aangifte bij de politie van onjuiste sloopmethoden. De medewerkers van het onafhankelijke bureau hebben op het terrein geen sporen van asbest gevonden die de aangifte over onjuiste sloopmethoden ondersteunt.

Er zijn bij de inspectie op een drietal plaatsen kleine stukjes asbesthoudend materiaal gevonden die inmiddels op deskundige wijze zijn verwijderd. Het betrof op iedere plek een enkel geïsoleerd stukje harde hechtgebonden plaat van maximaal 10 centimeter lang dat geen risico voor verwaaien vormt.

Het is bekend dat er op de slooplocatie nog meer asbest aanwezig is. Op welke plaatsen dat is staat beschreven in de vooraf gemaakte asbestinventarisatie. De projectontwikkelaar geeft het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf opdracht deze asbest volgens de voorschriften te verwijderen voordat met de sloop van het betreffende deel wordt begonnen.

Het bouwterrein is afgezet met hekken en streng verboden terrein voor onbevoegden.
Footer

bron:Gemeente Gouda