Bij een steekproef onder prostituees in Amsterdam blijkt gemiddeld 7% besmet met HIV.
Onder een andere risicogroep, migranten, blijkt dat 1% van de Surinaamse en ook 1% van de Ghanese deelnemers met HIV besmet is. Bij Antillianen is niemand gevonden met HIV. Wel wordt vaak seksueel risicogedrag gerapporteerd. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het RIVM-rapport 'HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Amsterdam 2003-2004'.

Doel van deze surveys was na te gaan hoe vaak het HIV-virus onder de onderzochte groepen voorkomt. Ook wilde men inzicht krijgen in seksueel risicogedrag en het risico op verspreiding van het virus. De surveys zijn onderdeel van de HIV-surveillance in Nederland en zijn door het RIVM in samenwerking met de GGD Amsterdam uitgevoerd.
Prostituees en hun klanten
Gemiddeld 7% van de 242 onderzochte prostituees is met HIV besmet. Dit percentage varieert per type prostituee. Het HIV-virus komt bij prostituees die drugs gebruiken vaker voor dan bij prostituees die geen drugs gebruiken (respectievelijk 11 en 3%). Van de transgenders (transseksuelen en travestieten) is 17% HIV-positief. Infectie met HIV bleek vaker voor te komen onder prostituees van de (inmiddels opgeheven) tippelzone (9%) dan in de raamprostitutie (4%). In circa 80% van de seksuele contacten tussen prostituees en hun klanten worden condooms gebruikt, wel zegt eenderde van de prostituees dat condooms regelmatig stuk gaan.

Tevens werden 52 klanten van prostituees bij het onderzoek betrokken. Het doel daarvan was vooral om na te gaan hoe zij het beste bereikt kunnen worden en in hoeverre zij bereid zijn aan een anonieme HIV-survey mee te werken. 82% gaf aan condooms te gebruiken bij seksueel contact met een prostituee, maar dit minder vaak te doen bij andere seksuele contacten. Geen van de klanten bleek met HIV besmet.
Migranten
Ook is een steekproef gedaan onder de drie grootste in Amsterdam wonende migrantengroepen, namelijk bij 285 Surinamers, 179 Ghanezen en 186 Antillianen. In de landen van herkomst komt HIV gemiddeld vaak (meer dan 1% van de bevolking) voor. Het gevonden percentage HIV infectie was laag onder de onderzochte migranten: 1% onder Surinamers, 1% onder Ghanezen. Bij Antillianen is geen HIV gevonden. Seksueel risicogedrag werd vaak gerapporteerd, vooral onder mannen, zoals verschillende seksuele partners, seksuele contacten met partners uit het land van herkomst en relatief weinig condoomgebruik. Een vijfde van de onderzochte migranten had zich in het jaar voorafgaand aan het onderzoek op SOA laten testen. In 44% van de gevallen werd ook een SOA vastgesteld.
bron:RIVM