Tijdens de Landelijke Dag Wetenschapswinkels is de prijs voor het beste onderzoek van de Nederlandse wetenschapswinkels uitgereikt aan Margriet Braam van de Wetenschapswinkel Rechten van de Universiteit Utrecht. Braam kreeg de prijs van 500 euro voor haar onderzoek 'Vaders wil, geen wet meer?! - Een onderzoek naar gelijke behandeling van man en vrouw bij de bepaling van de achternaam van hun kind'. Het is de tweede keer dat Braam met haar onderzoek in de prijzen valt. Eerder dit jaar kreeg zij de jaarprijs van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

Braam onderzocht in opdracht van het Clara Wichmann Instituut hoe gelijkheid tussen de gehuwde vader en moeder bewerkstelligd kan worden wanneer zij de achternaam van hun kind bepalen. Doen de ouders nu niets dan krijgt het kind de achternaam van de vader. Braam concludeert dat ouders moeten kunnen kiezen voor een dubbele achternaam. Ook vindt ze dat per kind gekozen moet kunnen worden. De onderzoekster pleit ook voor een geboorteloket in het ziekenhuis. Nu moet een moeder binnen drie dagen na de bevalling persoonlijk aangifte doen als zij haar kind haar naam wil geven.

De jury oordeelt: '(..) De uitkomst van het onderzoek is spijkerhard. Daarmee is zonneklaar dat de Nederlandse wetgeving op dit punt het nodige te wensen overlaat en rijp is voor spoedige aanpassing. De onderzoeker biedt handvaten om e.e.a. op internationaal niveau aan te pakken teneinde het ´omkrijgen' van de landelijke wetgeving te bespoedigen. Met dit rapport is de onderzoeker er in geslaagd een onderzoek uit te voeren dat tot maatschappelijk nut dient (..)'

De criteria waarop de jury de onderzoeken heeft beoordeeld zijn: maatschappelijke vernieuwing en relevantie, klanttevredenheid, wetenschappelijke kwaliteit en de bereikte leerdoelen voor de betrokken student/onderzoeker. De winnaar ontvangt 500 euro en een wisseltrofee die een transparante brug tussen wetenschap en maatschappij voorstelt. De jury bestond dit jaar uit: mw. drs. P. Brunklaus, directeur Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Tilburg, prof.dr. F. van der Duyn Schouten, rector Universiteit van Tilburg, mw. A. Kramer, student Organisatiewetenschappen, Universiteit van Tilburg, dhr. W. Luijendijk, gedeputeerde Provincie Staten Noord Brabant en prof.dr. A. van de Vijver, hoogleraar crossculturele psychologie

bron:Universiteit Utrecht