Het Openbaar Ministerie in Amsterdam zal geen nader onderzoek of vervolging instellen naar aanleiding van de dood van Wilhelm S. Dit is in overeenstemming met de conclusies uit het rapport van de Rijksrecherche. De rijksrecherche startte op 11 juli 2006 een onderzoek naar aanleiding van de dood van Wilhelm S., die dezelfde dag dood in zijn cel in Demersluis was aangetroffen.

Na uitvoerig onderzoek is geconcludeerd dat geen aanwijzingen zijn gevonden voor enig misdrijf. De oorzaak van het overlijden is zelfdoding. De observatie van Wilhelm S. in zijn cel middels een camera was kort daarvoor op zijn verzoek beëindigd. Er waren op dat moment geen concrete signalen dat Wilhelm S. nog steeds geobserveerd moest worden of dat hij op dat moment concrete plannen had om zijn leven te beëindigen.

Vast is komen te staan dat de medewerkers en leiding van de penintentiaire inrichting geen verwijt treft. Wilhelm S. zat een straf uit van acht jaar gevangenisstraf en TBS wegens het doden van Appie Luchies.

bron:OM