De beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen in de Rotterdamse regio is een belangrijke factor voor het behoud en uitbreiding van de huidige havengerelateerde werkgelegenheid van het Rotterdamse havengebied. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar de optimale omvang van een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Hiermee is aangetoond dat ‘de reservering van 120 hectare havengerelateerd bedrijventerrein in de Hoeksche Waard nodig is om de ontwikkeling van de Mainport Rotterdam en de bijbehorende werkgelegenheid perspectief te bieden.’ Dat schrijft Staatssecretaris van Gennip (Economische Zaken) in een brief, die ze samen met het rapport naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Bij de behandeling van de nota Ruimte in de Tweede Kamer was door de staatssecretaris toegezegd om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de optimale omvang van een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Het onderzoek is uitgevoerd door Buck Consultants International (BCI), in samenspraak met de regio, provincie en betrokken organisaties

Uit het onderzoek blijkt dat de regio’s Hoeksche Waard en Drechtsteden samen met de Linker Maasoever nu en in de toekomst een belangrijke functie hebben voor het havenindustrieel complex van de Rotterdamse regio. Er is vooral behoefte aan ruimte voor de logistieke sector. Zo is de vraag naar ruimte voor bedrijventerreinen in Groot Rijnmond en Drechtsteden tot en met 2030 in kaart gebracht. Conclusie is dat de ruimtevraag voor havengerelateerde activiteiten op kan lopen tot 360 hectare In de nota Ruimte is 180 hectare gereserveerd in de Noordrand van de Hoeksche Waard. Daarvan is 60 hectare bestemd voor de regionale behoefte. 120 hectare is bestemd voor de opvang van havengerelateerde bedrijvigheid uit de Rotterdamse haven. Belangrijkste conclusie voor staatssecretaris Van Gennip is dat de onderbouwing van het ruimtetekort voor havengerelateerde activiteiten degelijk is. De vraag is nu niet meer of er een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard moet komen maar hoe.

De landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein, dat grenst aan het Nationaal Landschap Hoeksche Waard vraagt de nodige aandacht en creativiteit. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein vanuit?met het Rotterdamse havengebied.  Dit betekent onder meer dat de aansluiting van de regionale wegen op het hoofdwegennet noodzakelijk is.
bron:EZ