Onderzoek onder mensen in zes landen uit alle hoeken van de wereld laat zien dat gemiddeld 30 procent van de ondervraagden de afgelopen vijf jaar het slachtoffer is geweest van een gewapende misdaad of iemand kent die dat is geweest. Dat percentage loopt op tot 50 in Brazilië, Guatemala en Zuid-Afrika. In Brazilië, Guatemala, Canada, Zuid-Afrika, Groot Brittannië en India wees het
onderzoek uit dat er wereldwijd veel mensen dagelijks leven met de angst voor gewapend geweld. Bijna twee op de drie mensen (62 procent) uit de zes landen zei dat zij, zich zorgen maken dat zij het slachtoffer van gewapend geweld kunnen worden, een percentage dat tot zelfs oploopt tot 94 in Brazilië, 88 in Guatemala en 72 in Zuid-Afrika. Zelfs in Groot Brittannië en Canada is meer dan één op de drie (respectievelijk 39 en 36 procent) bezorgd dat zij het slachtoffer van gewapend geweld zouden kunnen worden.
De studie, uitgevoerd vorige maand, toont ook aan dat de onbeperkte verspreiding van vuurwapens voor de meeste mensen de oorzaak is van onveiligheid. Gemiddeld 62 procent van de ondervraagden zei dat het in hun land te gemakkelijk is om aan een wapen te komen, terwijl 63 procent de gemakkelijke beschikbaarheid van wapens noemde als hoofdreden voor hun angst. Het onderzoek van Control Arms toont aan dat er bijna unanieme steun van het publiek is voor strengere internationale wapenbeheersing, slechts één week voor een bijeenkomst van regeringen op de VN Wereldconferentie over kleine wapens die op maandag 26 juni in New York van start gaat. De Control Arms campagne roept regeringen op om mondiale principes aan te nemen die de overdracht van wapens reguleren en er zorg voor
dragen dat die niet in de handen belanden van mensenrechtenschenders. Elk jaar wordt een onvoorstelbaar aantal van bijna 14 miljard kogels geproduceerd, maar toch zijn er nog geen alomvattende mondiale normen die de wapenexporten van regeringen reguleren.

Als regeringen niet ophouden wapens te verspreiden, dan zullen die dodelijke wapens gewelddadige conflicten blijven aanwakkeren, alsmede onderdrukking door staten, misdaad, en misbruik thuis, aldus Sylvia Borren, directeur van Oxfam Novib. Elk jaar worden er zo'n 14 miljard kogels geproduceerd, genoeg om iedereen in de wereld twee keer te doden. Het wordt dus tijd dat regeringen instemmen met het reguleren van wapenexporten. Gemiddeld 87 procent van alle ondervraagden wil strenge internationale regelingen voor bestemmingen van wapenexporten, waarmee 93 procent van de mensen in Brazilië, 91 procent in Guatemala, 90 procent in zowel Canada als India, 86 procent in Groot Brittannië en 73 procent in Zuid-Afrika het eens zijn.Ons onderzoek toont aan dat de ongebreidelde proliferatie van wapens elke uithoek op de aarde heeft vervuild. Miljoenen mensen leven dagelijks in de angst dat zij het slachtoffer van gewapend geweld kunnen worden, zegt Irene Khan, algemeen secretaris van Amnesty International. De regeringen die volgende week in New York bijeenkomen, moeten de  overweldigende oproep van het publiek erkennen, instemmen met een strengere internationale wapenbeheersing en tot actie overgaan.

bron:Oxfam Novib