Het Openbaar Ministerie Groningen heeft het onderzoek naar twee incidenten in PI Ter Apel afgerond. In september werden twee mannen kort na elkaar onwel; een van hen overleed. Naar aanleiding daarvan werd een onderzoek ingesteld. De conclusies van het onderzoek zijn dat beide incidenten geen verband met elkaar houden én dat beide incidenten niet het gevolg van het gebruik van drugs zijn.
Op 23 september 2005 zijn kort na elkaar twee gedetineerden van PI Ter Apel onwel geworden. Een van hen, een 32-jarige man, is daarna overleden. De andere, een 29-jarige man, werd opgenomen in het ziekenhuis. Deze beide incidenten werden daarop onderzocht door Regiopolitie Groningen, in opdracht van de officier van justitie van het OM te Groningen.
Uit sectie op de 32-jarige man kwam naar voren dat het overlijden van de man niet het gevolg is van het gebruik van drugs. Wel werd darmafwijking aangetroffen. Daaraan is de man waarschijnlijk overleden.

Medisch onderzoek bij de 29-jarige man toonde eveneens aan dat er geen drugs gebruikt is. Het onwel worden van de man lijkt verband te houden met een epileptische aanval.

Het onderzoek heeft zich daarnaast gericht op eventueel onzorgvuldig handelen door het personeel van PI Ter Apel. Uit het onderzoek kwam echter naar niet voren dat het personeel verwijtbaar gehandeld heeft.
bron:OM