Het onderzoek door de Rijksrecherche naar aanleiding van de zelfdoding van een man uit Groningen in de Penitentiaire Inrichting (P.I.) De Marwei te Leeuwarden op 15 april jl., is afgerond. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat noch de Inrichting noch de medewerkers daarvan een verwijt valt te maken m.b.t. het overlijden van de man. Er wordt derhalve geen strafrechtelijke vervolging ingesteld.

De Groninger had zich destijds in zijn cel aan een broeksriem opgehangen. Zijn overlijden veroorzaakte veel beroering, met name omdat hij in de avond và³à³r zijn overlijden te zien was in een uitzending van het SBS6-programma "Probleemwijken".
De man zat slechts een korte straf uit en stond zelfs op het punt om overgeplaatst te worden naar een inrichting met meer vrijheden. Hij stond niet als suïcidaal bekend en mocht daarom in zijn cel ook beschikken over een broeksriem en andere persoonlijke bezittingen. In zijn cel is een brief aangetroffen, maar ook daaruit bleek niet van enige neiging tot zelfdoding.

Het onderzoek heeft zich primair gericht op de P.I. De Marwei. Er is daarnaast gekeken of de uitzending van het t.v.-programma van SBS6 een mogelijke rol heeft gespeeld. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een directe relatie tussen het t.v.-programma en de zelfdoding. Het staat zelfs niet vast dat de man de uitzending van dit programma ( een compilatie van eerdere uitzendingen) heeft gezien.

bron:OM