Vrijdagochtend zijn de laatste bedrijven in het beperkingsgebied van Voorthuizen onderzocht op de milde variant van vogelgriep. De Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft 71 bedrijven onderzocht.

Begin deze week bleek een bedrijf in Voorthuizen mogelijk besmet te zijn met de milde variant van vogelgriep. Minister Veerman van LNV heeft besloten om een beperkingsgebied van drie kilometer in te stellen. Binnen dat gebied worden alle bedrijven met commercieel pluimvee onderzocht. De zogenaamde screening. Er worden bloedmonster genomen en het pluimvee wordt door een dierenarts bekeken of er verschijnselen van vogelgriep zijn. Bij geen van de bedrijven zijn verschijnselen vastgesteld. Een groot deel van de uitslagen is inmiddels bekend; er is tot nu toe niets gevonden. Begin volgende week zal naar verwachting alle uitslagen bekend zijn.

Voor het gebied Voorthuizen gelden er na afloop van de screening voorlopig nog beperkingen. Na de eerste Reiniging en Ontsmetting van het geruimde bedrijf, zit het gebied nog 21 dagen vast aan de beperkingen. Op 2 augustus is het bedrijf gereinigd en ontsmet.

Op een bedrijf in Voorthuizen is dinsdag 1 augustus een verdenking van laagpathogene vogelgriep geconstateerd. Deze variant maakt vogels nauwelijks ziek en is niet gevaarlijk voor mensen. Het onderzoek op aanwezigheid van virus moet nog worden afgerond. Het gaat in ieder geval om een variant op H7, en niet de voor mensen gevaarlijke H5N1 die vooral in Azië heerst. Het bedrijf is voor de zekerheid geruimd. Uit de uitslagen van de drie contactbedrijven is gebleken dat er niets aan de hand is. Deze bedrijven worden weer vrijgegeven.
 
bron:LNV